2010 m. spalio 22 d.
Nr. 77
(1862)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Bendruomenėse

Graži Kamajų „respublikos“ šventė

Vytautas Bagdonas

Šventės dienomis Kamajų
prieigos pasipuošė tokiais ženklais

Nuotaikingą koncertą dovanojo
Aukštakalnio kultūros
namų kaimo kapela „Barškutis“

Kamajų seniūnijos seniūnas
Vytautas Vilys naminę
duoną įteikia garbiems svečiams

Erdvi miestelio aikštė
vos talpino žiūrovus

Tradicinė kamajiškių šventė
neįsivaizduojama be mugės

Spalio 9–10 dienomis Rokiškio rajono Kamajų miestelis  vėl trumpam buvo virtęs Kamajų „respublika“. Anuomet, 1905-aisiais, veiklūs ir revoliucingai nusiteikę kamajiškiai nusprendė pasipriešinti carinei priespaudai, sudarė vietos valdžią ir sukūrė atskirą „respubliką“, kuriai nebuvo lemta ilgai gyvuoti...

Jau kuris laikas Kamajų seniūnija kartu su bendruomenėmis, kultūros ir švietimo įstaigomis tą istorinį laikotarpį vis prisimena, kai organizuoja rudenį tradicinę šventę „Kuc kuc Kamajuos“.  

Šiųmetinis renginys dar buvo skirtas paminėti ir iškilaus dvasininko, poeto Antano Strazdo- Strazdelio, kurio palaikai ilsisi Kamajų kapinėse, o miestelio centrą puošia šio žymaus žmogaus atminimui sukurtas paminklas, 250-ąsias gimimo metines.

Šeštadienį, pirmąją šventės „Kuc kuc Kamajuos“ dieną jaunimas turėjo progos pasilinksminti ir palinksminti kitus. Čia veikė Kamajų Antano Strazdo gimnazijos jaunimo amatų kiemeliai, koncertavo gimnazijos auklėtiniai. Biržų kultūros centras kamajiškiams parodė komediją „Cirkas be pinigų“, kurią parašė ir režisavo teatro vadovė Vita Pikūnaitė-Vorienė. Koncertą surengė ir Rokiškio rajono Obelių miestelio jaunimo grupė „Mes“. Iki vėlumos vyko jaunimo diskoteka.

O sekmadienį jau nuo ankstaus ryto A. Strazdo aikštėje prasidėjo mugė. Čia galėjai nusipirkti visokiausių suvenyrų, tautodailės darbų, maisto produktų, sodinukų bei kitokių gėrybių. Mugėje, kuri veikė iki pat pavakarių, buvo pačių įvairiausių prekių, bet netrūko ir pirkėjų.

Tuo tarpu kitoje aikštės pusėje veikė Kamajų seniūnijos bendruomenių kiemeliai, kurių šeimininkai kvietė paragauti kvapnios košės, kopūstų sriubos su grybais, sumuštinių, saldumynų bei kitokių skanėstų. Čionai šeimininkės rodė visą savo išmonę, mielai bendravo su kamajiškiais bei šventėn užsukusiais svečiais ir siūlė ragauti jų pagamintų skanėstų...

Kamajų Šv. Kazimiero parapijos bažnyčios varpai tikinčiuosius sukvietė į šventines pamaldas, skirtas kunigo, šventų giesmių kūrėjo Antano Strazdo-Strazdeliojubiliejui bei tradiciniams Šv. Rožinio atlaidams.

Šventinio koncerto metu aktorius Algirdas Latėnas skaitė liaudies dainiaus Antano Strazdo eiles, o dainininkė Veronika Povilionienė dovanojo ne vieną populiarią lietuvių liaudies ar patriotizmo kupiną partizanų dainą. Nuotaikingumu pasižymėjo grupės „Jonis“ ir Kamajų seniūnijos Aukštakalnio kultūros namų kaimo kapelos „Barškutis“ atlikti kūriniai. Žinoma, neapsieita be sveikinimo žodžių, svečių kalbų. Tradicinės kamajiškių šventės proga visus sveikino Seimo narys Algirdas Kuzulėnas, Rokiškio rajono savivaldybės vicemeras Albinas Urbonas bei kiti svečiai. Kamajų seniūnas Vytautas Vilys apdovanojo „Metų ūkio“ konkurso nugalėtojus ir gražiausiai tvarkomų sodybų šeimininkus – ūkininkus Rimą ir Rimantą Vigelius, Rimą ir Stanislovą Šeškus, Vitą ir Gediminą Švežikus, atsidėkota ir pavyzdingai tvarkantiems savo sodybas Loretai ir Kęstui Bulovams, Jolantai ir Jonui Bikauskams, Aliui Gančiauskui. Nepamiršta padėkoti ir rėmėjams, kurių būta tikrai daug.       

Kamajai, Rokiškio rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija