2010 m. spalio 22 d.
Nr. 77
(1862)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Iš Šiluvos atlaidų sugrįžus…

Rugsėjo 13 dieną Kalvarijos (Marijampolės r.) Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos tikintieji skubėjo į Šiluvos atlaidus. Nors kelionė autobusu truko apie tris valandas, tačiau neprailgo. Tuo pasirūpino kelionės organizatorius zakristijonas Vytautas Arendarčikas. Savo piligriminę kelionę pradėjome malda – Švč. Mergelės Marijos litanija, kalbėjome Rožinį. Vėliau Vytautas plačiai papasakojo apie Šiluvą, Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimą, apie Kryžių kalną.


Kunigo Ladislovo kasdienybė

Šį gražų rudenį nutarėme aplankyti kunigus, anksčiau dirbusius Kauno jėzuitų bažnyčioje, o dabar savo pareigas atliekančius kitose Lietuvos vietovėse.

Šviesų saulėtą spalio rytą išvykome pas mums brangų ir mielą kunigą Ladislovą Baliūną. Nuo vasaros pradžios jis dirba Ukmergės rajone, aptarnauja Balninkų ir Lyduokių parapijas.

Pagaliau išvydome Balninkų bažnyčios bokštus, o netrukus ir švarią dangaus mėlynę atspindinčius ežerus, kurie yra pačiame miestelyje. Nutarėm, kad klebonija turėtų būti ant kalnelio, šalia bažnyčios. Ir tuoj pat pamatėm ir kun. Ladislovą, mojuojantį mums ir rodantį, kur turėtume įsukti. Pasirodo, atvykome svarbią miestelio bendruomenei gyvenimo dieną – vyko laidotuvės. Mes irgi dalyvavome šv. Mišiose už mirusįjį.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija