2010 m. spalio 22 d.
Nr. 77
(1862)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas: dienoraščio fragmentai

Arvydas Kšanavičius

Pabudome, o dvasioje dar pasilikom elgetos.
Kodėl mes laisvės prašome?
Argi laisvi taip elgiasi?
Ko verkiam ir dejuojame,
ko slapstomės pakampėmis.
Aušra įsidienojusi, pabudome ir kelkimės!

 Kęstutis Genys                                  

Buvome pabudę. Ir atsikėlę! Nelyg kokie prometėjiški šventieji, neleidžiantys kitiems užmigti nuodėmingai tingiu, nevilties kupinu būties miegu. Tačiau ilgainiui, deja, nepastebėjome, kad neįvertinę susigrąžintos laisvės bei išvargę nuo teisių ir pareigų disharmonijos vėl pradėjome snūduriuoti...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija