2010 m. gruodžio 15 d.
Nr. 91
(1876)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


MŪSŲ
RĖMĖJAS

 

Šiame numeryje:

Nobelio taikos
premija –
Kinijos disidentui

Parsivežė
lietuviškos dvasios

Kai visi sėdi prie
bendro vaišių stalo

Dalia Grybauskaitė susitiko su Popiežiumi

Popiežius Benediktas XVI su Lietuvos
prezidente Dalia Grybauskaite
Džojos Gundos Barysaitės nuotrauka

Penktadienį prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su popiežiumi Benediktu XVI. Valstybės vadovė padėkojo už Šventojo Sosto vykdytą Lietuvos aneksijos nepripažinimo politiką sovietinės okupacijos metais ir pakartojo ankstesnį Lietuvos kvietimą Šventajam Tėvui atvykti į mūsų šalį. Su Benediktu XVI prezidentė aptarė Katalikų Bažnyčios vaidmenį valstybės gyvenime, bendražmogiškų vertybių stiprinimą politikoje, aktualius tarptautinės politikos klausimus – migraciją, kovą su korupcija, ekonominę ir socialinę politiką, bendradarbiavimą plėtojant civilizacijų dialogą.


Popiežiaus palinkėjimai vadovavimą Europos Sąjungai perimančiai Vengrijai

Mindaugas BUIKA

Popiežiaus Benedikto XVI audiencijoje –
Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas
su žmona Anika ir penkiais vaikais

Vengrijos premjero vizitas į Vatikaną

Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano vizitas į Vatikaną buvo surengtas gana svarbių šiai šaliai įvykių išvakarėse: nuo ateinančių metų pradžios Vengrija pirmą kartą perims rotacinį vadovavimą Europos Sąjungai.

Taip pat per balandžio mėnesį vykusius parlamento rinkimus didelę pergalę pasiekusi konservatyvios Fidesz ir krikščionių demokratų partijos (KDPN) koalicija svarsto projektą naujos konstitucijos, kurioje būtų, be kita ko, aiškiau įtvirtinta ir krikščioniškosios nuostatos dėl gyvybės nuo prasidėjimo ir šeimos apsauga. Pagal paskutiniojo gyventojų surašymo duomenis, iš beveik 10 milijonų Vengrijos gyventojų apie 55 proc. yra katalikai, 20 proc. – protestantai, 15 proc. – ateistai, o 10 proc. nenurodė savo religinės priklausomybės.


Pasaulio Bažnyčių tarybos vadovas lankėsi Vatikane

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI susitinka
su Pasaulio Bažnyčių tarybos
generaliniu sekretoriumi
pastoriumi Olavu Fykse Tveitu

Popiežius suinteresuotas ekumenine darna

Krikščionių bendrystės pastangose svarbus vaidmuo atitenka Katalikų Bažnyčios santykiams su didžiausia ekumenine organizacija – Pasaulio Bažnyčių taryba (PBT), kurios generalinis sekretorius Olavas Fyksė Tveitas buvo priimtas popiežiaus Benedikto XVI privačioje audiencijoje. Gruodžio 4 dieną Vatikane vykęs susitikimas buvo pirmasis po to, kai 2009 metų pabaigoje šis norvegų liuteronų pastorius buvo išrinktas vadovauti Ženevoje būstinę turinčiai PBT. Pokalbyje su Šventuoju Tėvu jis aptarė daugybę klausimų, įskaitant Bažnyčių vienybės siekį ir krikščionių padėtį Artimuosiuose Rytuose.


Utenos krašto liaudies meno kūrėjai

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Utenos Dievo Apvaizdos parapijos
salėje monsinjorą sveikina
Utenos rajono savivaldybės
kultūros skyriaus vyr. specialistė
Zita Mackevičienė

Lapkričio 17 dieną perpildytoje Utenos kolegijos salėje pristatyta knyga  „Utenos krašto liaudies kūrėjai“.

Knygos sutiktuvės buvo iš kelių dalių: liaudies menininkų pristatymo, aukciono ir meninės programos, kurią atliko folkloro ansamblis „Kupolytė“ (vadovė Elena Kiškienė). Leidinį gavo visi knygoje paminėti tautodailininkai, seniūnijų kultūros centrų administratoriai ir seniūnai, talkinę rengiant knygą, renginio svečiai.


Kolegijoje – prisiminimų popietė apie gydytojus

Bronius VERTELKA

Vilnietį hab. dr. Antaną
Sučilą (kairėje) sveikina buvęs
jo mokinys panevėžietis
gydytojas Zenonas Gailiušis

Spalio 28-ąją  Panevėžio kolegijoje vyko prisiminimų popietė, skirta paminėti iškilius Panevėžio krašto žmones – buvusius gydytojus ir A. Domaševičiaus medicinos mokyklos dėstytojus. Jos metu buvo pristatyta knyga „Ir gydytojai, ir mokytojai“, kurią sudarė istorikė Joana Viga Čiplytė ir Panevėžio kolegijos Medicinos ir socialinių mokslų fakulteto Socialinio darbo katedros vedėja Stanislava Stankevičiūtė.


Medininkų žudynių byla: keista buvusio SSRS pulkininko apklausa

Gintaras Visockas

Rusijos specnazo emblema. Viena
iš versijų, jog Medininkų
žudynėse dalyvavo specnazo kariai

Gruodžio 8 dieną detektyvų mėgėjai turėjo puikią progą savo akimis išvysti realias teisėjų, prokurorų ir advokatų grumtynes. Omenyje turiu Vilniaus apygardos teisme surengtą buvusio SSRS vidaus kariuomenės 42-osios divizijos (k/d Nr. 3404) 132-ojo Minsko, Raudonosios žvaigždės ordino, konvojaus pulko (k/d Nr. 7574, kadaise dislokuoto Vilniuje, netoli Šv. Petro ir Povilo bažnyčios) vado Stanislovo Stančiko apklausą.


Paskutinis Katedros (at)statymas

Vincas Tumosa

Vyskupas Jonas Nepomukas-Kosakovskis
Tekstas po nežinomo autoriaus vyskupo
portretu iš V. Pšelgovskio knygos
„Žiwoty biskupow Wilenskich“ (Vilnius,
1861): „Jonas Nepomukas-Kosakovskis,
Vilniaus vyskupas. Gimęs 1755, Inflantų
(vyskupo) koadjutorius. Nuo1798 m. spalio
14d. – ilniaus vyskupas, įkūręs Vilniuje
Labdarybės draugiją, Varšuvos mokslo
draugijos narys. Mirė 1808 m.
Badeno kurorte prie Vienos“.

Kodėl jums patinka šis Miestas, kurio ankstesnio puošnumo jau neliko? Kodėl mums tokie brangūs tie Rūmai, sugriuvę lig pusės, ta Pilis, nuo kalno grasanti užgriūti praeivius ... Kodėl mums dar mieli tie laukai ir pievos su javais ir gėlėmis, o šiandien piktžolėmis ir erškėčiais užžėlę? Todėl, kad tai jūsų protėvių sostinė, čia mes gimėme ir užaugome...

(Iš vyskupo Jono Nepomuko-Kosakovskio pamokslų rinkinio „Apie meilę Tėvynei“, 1790 m.) 


Demokratijos mechanizmą tobulinti ar geriau valdyti?

Algimantas Zolubas

Demokratijai, lietuviškai vadinamai savivaldai, kartais priskiriamos vertybės, kurių ji niekad savyje neturėjo, neturi ir neturės. Kadangi demokratija yra valdymo būdas su pasirinktu mechanizmu (rinkimai, partijos, valdžios) valstybės reikalus tvarkyti, todėl ji savyje jokių vertybių ir negali turėti. Vertybės yra arba jų nėra visuomenėje, kuri tuo valdymo būdu naudojasi, kuri tą mechanizmą valdo. Taigi demokratinis valdymas iš esmės yra mechanizmas, įgalinantis išreikšti visuomenės valią, nukreiptą į valstybės reikalų tvarkymą. Tačiau žmonių valios, kurią turėtume laikyti esmine vertybe, demokratijos mechanizmas nevertina, jam nesvarbu gera ar bloga valia reiškiama. Demokratijos mechanizmui svarbu, kad valią išreikštų dauguma žmonių. Tai išryškėja, kai atkreipiame dėmesį į liaudies valios kokybę. Pasirodė, kad liaudyje gali tūnoti ne tik gera, bet ir bloga valia, kad liaudis gali būti abejinga, t. y. jokios valios gali nebūti. Atsigręžus į neseną praeitį, kai visuomenė buvo valdoma „demokratinio centralizmo“ būdu, arba į mūsų dabarties skandalingo demokratinio valdymo būdą, kai valia perkama, parduodama arba jos neturima, matysime, kad svarbesnis ne valios raiškos būdas, o pati valia.


Kaukės

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje nuolat svarstoma korupcijos tema. Išties korupcija Lietuvoje didžiulė – pasaulinėje korupcijos reitingų lentelėje esame greta Žaliojo Kyšulio, Seišelių salų, Malaizijos ir kitų tolimų bei egzotiškų valstybių. Kategoriškai teigti, kad kovos su korupcija fronte nieko nauja, tikrai negalima. Jei 2004–2007 metais į teisėsaugos pareigūnų rankas patekdavo tik smulkūs savivaldybių klerkai ir priešgaisrinės apsaugos inspektoriai, tai padėtis šioje srityje per pastaruosius kelerius metus keičiasi – dėl korupcinių nusikaltimų į atsakomybę patraukiami korumpuoti merai, vicemerai, savivaldybių įmonių vadovai, kai kurių atsakingų valstybinių žinybų vadovai. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas A. Anušauskas teigia: „Negalima nepamatyti to, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba šiuo metu žymiai suaktyvino savo veiklą, kad neliko partinės priedangos korumpuotiems pareigūnams (po įtarimų paskelbimo jie priverčiami trauktis iš postų)“.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija