2010 m. gruodžio 22 d.
Nr. 93
(1878)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Šveicarijos lietuviai  įamžino profesoriaus Juozo Ereto vardą

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Prie parodos prof. J. Eretui
(iš dešinės): Virginija Siderkevičiūtė,
Jūratė Kaspersen, prof. Tomas
Sodeika, dr. Aldona Vasiliauskienė
ir kun. Julius Sasnauskas

1949–1951 metais Šveicarijos lietuviai ėmė burtis į bendruomenę. Bendruomenė oficialiai įregistruota 1952 metais.  Beveik 10 metų (1991–1999)  jai vadovavo šviesaus atminimo daug Lietuvai nusipelnęs Vaclovas Dargužas, iš jo pareigas perėmė  Janina Survilaitė-Vaitkevičienė (1999–2006), nuo 2006 metų Šveicarijos lietuviams vadovauja Jūratė Kaspersen (Caspersen).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija