2010 m. gruodžio 22 d.
Nr. 93
(1878)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Krikščionybė – labiausiai persekiojama religija

Mindaugas BUIKA

Vatikano valstybės sekretorius
kardinolas Tarcizijus Bertonė

Pripažinta krikščionybės diskriminacija

Didelį suinteresuotumą Visuotinėje Bažnyčioje, kaip ir tarptautinėje bendruomenėje, sukėlė gruodžio pirmosiomis dienomis Kazachstano sostinėje Astanoje vykusi pirmoji per pastaruosius 11 metų Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) viršūnių konferencija, kurios baigiamojoje deklaracijoje pabrėžiama, kad pagarba individo orumui ir religijos laisvei turi būti globalinio saugumo įtvirtinimo pagrindas. Daugelis šio susitikimo dalyvių, ypač žmogaus teises ginančių judėjimų vadovų, išreiškė viltį, kad 2011 metais Lietuvai perimant ESBO pirmininkavimą bus parengtas siūlomas veiksmų planas, kurio įgyvendinimas nulemtų šios unikalios struktūros veiklą ateinančiam dešimtmečiui. ESBO priklauso 56 valstybės, įskaitant Europos Sąjungos šalis, JAV, Kanadą, Rusiją, Turkiją bei posovietinės Vidurinės Azijos respublikas.


Krikščionių diskriminavimas Europoje tampa reiškiniu

Mindaugas BUIKA

Vyskupai remia netolerancijos atvejų tyrimą

Perdėtai sekuliarizuotai Europai dabar aktualu ne tik naujoji evangelizacija, bet ir kova su vis labiau plintančia diskriminacija ir netolerancija krikščionims. Nusikaltimų ir suvaržymų sąrašas yra gana ilgas: tai sąžinės ir religinės raiškos laisvės apribojimai, žiniasklaidoje vis dažnesnis krikščionybės paniekinimas ir jos mokymo iškraipymas, religinių simbolių pašalinimas iš viešų vietų, netgi vandalizmo ir smurto atvejai. Apie tai kalbama gruodžio 10 dieną paskelbtoje Austrijos nevyriausybinės organizacijos „Netolerancijos ir diskriminacijos prieš krikščionis Europoje observatorija“ ataskaitoje. Beje, šios organizacijos veikimo svarbą patvirtino spalio mėnesį Kroatijoje vykusi Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) plenarinė sesija.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija