2010 m. gruodžio 22 d.
Nr. 93
(1878)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Žvilgsnis į istorinį Biržų rajoną

Vygandas  Skimundris

Papilys. Pradinė mokykla,
pastatyta 1907 metais.
Ją baigė ir joje mokytojavo
poetas Kazys Binkis

Liepos mėnesį grupelė keliautojų lankėsi šiauriausiame Lietuvoje Biržų rajone, pasirinkę rečiau turistų lankomas vietas bei objektus.

Mieleišiai. Aplankėme gražiai prižiūrimas kapinaites ir koplyčią. Prie jos sienos pritvirtinta atminimo lenta su užrašu: „Čia ilsisi poetas, tautosakininkas, Kalevalos vertėjas, karo kapelionas, kanauninkas Adolfas Sabaliauskas-Žalia Rūta (1873–1950)“.  Turininga jo biografija. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, Kauno kunigų seminarijoje, studijavo Šveicarijoje, Friburgo universitete, dirbo įvairiose Lietuvos parapijose, buvo karo ligoninės, karo policijos ir Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas.  Kartu su suomiu A. R. Niemiu (1869–1931) surinko daug liaudies dainų Biržų, Vabalininko, Nemunėlio Radviliškio, Papilio, Šimonių, Svėdasų, Kupiškio ir kt. apylinkėse ir jas paskelbė Suomijos mokslų akademijos išleistame rinkinyje „Lietuvių dainos ir giesmės šiaurrytinėje Lietuvoje“ (1911).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija