2011 m. sausio 21 d.
Nr. 6
(1886)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Popiežius Jonas Paulius II skelbiamas Bažnyčios palaimintuoju

Mindaugas BUIKA

Popiežius Jonas Paulius II

Beatifikacija – Dievo Gailestingumo sekmadienį

Popiežius Benediktas XVI, pasirašęs Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretą, kuriuo patvirtinamas garbingojo Dievo tarno Jono Pauliaus II (1920–2005) užtarimu įvykęs stebuklas, atvėrė kelią savo pirmtako beatifikacijai. Netrukus po sausio 14 dieną įvykusios audiencijos pas Šventąjį Tėvą, kurios metu gautas parašas, Vatikano radijui duotame interviu Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Andželas Amatas sakė: „dekretas apie stebuklingą vienuolės sesers Mari Simonos Pjer Norman išgijimą su didžiojo Popiežiaus užtarimu, praėjus keliems mėnesiams po jo mirties, yra reikšmingiausia žinia Bažnyčiai ir pasauliui, žinant tą šventumo reputaciją, kurią Jonas Paulius II turėjo“.


Jeruzalės krikščionių vienybės siekio vizija

Mindaugas BUIKA

Ekumeninės savaitės temos aptarimas

Bendradarbiaujant Katalikų Bažnyčios (Popiežiškoji krikščionių vienybės taryba) ir Pasaulio Bažnyčių tarybos (Tikėjimo ir tvarkos komisija) ekumeninėms institucijoms medžiagą šiemetinei Maldų už krikščionių vienybę savaitei kartu rengė Jeruzalės įvairių denominacijų krikščionys. Savaitės iniciatorius, į katalikybę atsivertęs anglikonų dvasininkas Polas Vatsonas dar 1908 metais pasiūlė, kad ji būtų švenčiama sausio 18–25 dienomis, kai liturginiame kalendoriuje minimi apaštalai šv. Petras ir šv. Paulius.


Atsiversti – visa būtimi atsigręžti į Dievą

Kun. Vytenis Vaškelis

Kai Jėzus, pakrikštytas Jordano vilnyse ir atmetęs visus velnio gundymus dykumoje, sugrįžo į Galilėją, pirmieji Jo žodžiai buvo šie: „Atsiverskite, nes čia pat Dangaus Karalystė!“ (Mt  4, 17). Jei būtų norėjęs, tuo metu Jis galėjo dar šitaip ar panašiai prabilti: „Trisdešimt metų laukiau šios dienos! Dabar Dvasios patepimo kupinas įžiebiu Žemėje ugnį – skelbiu Dievo Karalystę, ir nerimstu, kol būsiu pakrikštytas mirties krikštu“ (Lk 12, 49–50).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija