2011 m. sausio 21 d.
Nr. 6
(1886)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Lediniu keliu į Dzūkijos bažnyčias

Kabelių Švč. M. Marijos Ėmimo
į dangų bažnyčioje su klebonu
kun. Algiu Vaickūnu
ir parapijiečiais

Kabelių Švč M. Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčia

Prieš penkerius metus pradėjęs klebonauti Kabelių Švč M. Marijos Ėmimo į dangų ir Marcinkonių šv. apaštalų Simono ir Judo (Tado) bažnyčiose, kun. Algis Vaickūnas buvo pasikvietęs Lietuvos Mokslų akademijos mišrų chorą (vad. Vytautas Verseckas). Šią žiemą klebonas ir vėl pasikvietė chorą į svečius. Ir štai ankstyvą sausio 9-osios rytą choristų autobusas iš Vilniaus išvažiavo į Dzūkiją. Kelias per miškus buvo virtęs ledu. Vairuotojas mažino greitį, mes su nerimu žvelgėme į šviesiai pilką ledinę juostą. Iš abiejų pusių storuose sniego pataluose ilsėjosi medžiai ir žemė. Nieko nesutikome, niekas mūsų neaplenkė, bet į Kabelius atvykome laiku.

Kabelių bažnyčioje šv. Mišios prasidėjo laiku – 10 val. Kai choras giedojo Šv. Liudvigo Mišias, ne vienas parapijietis gręžėsi atgal, žvelgė į vargonų pusę – norėjo pamatyti tuos, nuo kurių giedojimo ne vienoje gyvenimo rūpesčių suvargintoje širdyje darėsi giedriau ir šviesiau.

Po šv. Mišių choristai atliko kalėdinių giesmių koncertėlį. O Betliejau, ar girdi? Ateikite, žmonės; Džiaugsmas šiandien aplankė mus; Tyliąją naktį; Atsiskubino Betliejun... Gražios giesmės, gražūs choristų drabužiai, gražūs žmonės... Pastebėjęs artimą klebono A. Vaickūno dvasinį ryšį su parapijiečiais, choro vadovas V. Verseckas visus bažnyčioje buvusius žmones pakvietė bendrai nuotraukai.

Po šv. Mišių patarnautojas prie durų padėjo šūsnį „XXI amžiaus“ numerių. Išeidami žmonės mielai ėmė laikraštį, kai kas įmesdavo pinigėlį į šalia pastatytą aukų dėžutę.

Kabeliuose mūsų misija baigta. Skubame į Marcinkonis, esančius už 15 kilometrų. Pakeliui pavėžėjome 83 metų Stasę, grįžtančią į Senovės kaimą, kuriame belikę vos keturios moterys. Ji gyvai pasakojo: Labai geras mūsų klebonėlis, labai jį mylime. Šiandien aukojo šv. Mišias už mūsų kaimą. Būtinai turėjau ateiti. Anksti rytą išėjau iš namų ir 6 kilometrus ėjau pėsčia. Niekas nepavijo, niekas nepavežė. Į bažnyčelę einu dažnai: šv. Mišioms, adoracijai. Čia labai gera.

Marcinkonyse, kaip ir Kabeliuose, dalyvavome šv. Mišiose, surengėme koncertą.

Po šv. Mišių buvome pakviesti pietums: karštos kopūstų ir grybų sriubos, didžkukuliai, sumaniųjų dzūkių pagaminti šalti užkandžiai, kava, miško žolelių arbata... ir nė lašo alkoholio. Patikėtose parapijose klebonas puoselėja blaivias tradicijas. Jis mielai priėmė vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio siunčiamas dovanas: laikraštį Valančiukų aidas, pernai išleistą knygelę Blaivybės judėjimas šiandien.

Atsisveikinant nuoširdžios marcinkoniškės priminė: jeigu rašysite straipsnį, nepamirškite paminėti, koks geras mūsų klebonėlis. „Pasimelskite už mane“, – paprašė klebonas. Vykdome šiuos prašymus. Ir mus prisiminkite savo maldose.

Dr. Aldona Kačerauskienė

Vilnius – Kabeliai – Marcinkonys
Jurgio ŠEDUIKIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija