2011 m. kovo 4 d.
Nr. 17
(1897)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Svarbiausia – tiesa

Sesuo Nijolė Sadūnaitė

Šiandien retas mūsų aukojame savo jėgas ar gyvenimą tėvynei Lietuvai. Tiesa, per Vasario 16-ąją sugiedame himną, per televiziją stebime iškilmingus minėjimo renginius, kai kas netgi dalyvauja Trispalvės pakėlimo ceremonijoje ar rengiamose eisenose. Tačiau pasibaigus iškilmėms mūsų patriotizmas tarytum išnyksta. Būtent todėl įdomu kalbinti žmogų, kuris visą gyvenimą paskyrė Dievo garbei ir Tėvynės laisvei. Sesuo Nijolė Sadūnaitė aktyviai kovojo su sovietine valdžia net didžiausios komunizmo priespaudos laikais, buvo „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ bendradarbė ir Lietuvos Laisvės Lygos bei Lietuvos Helsinkio grupės aktyvi narė.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija