2011 m. balandžio 1 d.
Nr. 25
(1905)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


ARCHYVAS

2011 metai


XXI Amžius

Laikas ir žmonės

Šiuolaikiškiausia  bibliotekininkė

Gintarė Martinaitienė

Slavikų bibliotekininkė
Algimanta Kuncaitytė
Dariaus Pavalkio nuotrauka

Projektas „Bibliotekos pažangai“ pristato įdomiausius, iniciatyviausius ir šiuolaikiškiausius Lietuvos bibliotekininkus. Iš Šakių rajono pasiūlyta 34-erius metus Slavikų bibliotekininke dirbanti Algimanta Kuncaitytė.

Algimanta Vilniaus kultūros mokykloje įgijo bibliotekininkės specialybę. Projektui bibliotekininkę pristačiusi seniūnijos bendruomenės centro vadovė Renata Baltrušaitienė vos spėja vardyti iniciatyvios ir veiklios moters pasiekimus: jos iniciatyva Slavikų kaime yra įrengtas viešasis interneto prieigos taškas, kuriuo bendruomenė naudojasi jau penktus metus. Moteris nuolat dalyvauja organizuojant bendruomenės kultūrinius renginius, renka krašto istorinę medžiagą ir ją kaupia, rengia ir leidžia lankstinukus bei bendruomenės informacinį leidinį „Slavikietis“. Bibliotekininkės iniciatyva tradiciniu tapo poezijos ir muzikos vakaras gamtoje – „Poezijos rudenėlis“. „Algimanta nuolat tobulina įgūdžius, dirba su informacinėmis technologijomis, skatina ir padeda bendruomenei aktyviai jomis naudotis. Taip pat skatina vaikus skaityti knygas, organizuoja bibliotekoje pažintines popietes, palaiko glaudžius ryšius su seniūnijoje esančiomis organizacijomis“, – apie A. Kuncaitytę kalba bendruomenės centro vadovė.


Laikas ir žmonės

Praminanti takelius

Bronius VERTELKA

Nevėžio bendruomenės namų
vadovė Stasė Eigirdienė
Autoriaus nuotrauka

Rudenį Stasė Eigirdienė pažymės savo kultūrinės veiklos 30-metį. Nevėžio bendruomenės namų vadovė konkurse „Mūsų kaimo šviesuolis 2010“ nominuota kaimo gyvosios kultūros ir tradicijų puoselėtoja.

Iš Viešintų kilusi S. Eigirdienė sako, kad jos gyvenimo tikslas – skatinti kaimo žmones prasmingai gyventi, raginti juos rieškučiomis semti kultūros turtus. Mama buvo pribuvėja, ėjo per gryčias ir „gaudydama vaikus“ žinojo labai daug gražių istorijų. Tėvelis mūrijo krosnis, tad irgi eidamas per kiemus gerų dalykų prisižiūrėdavo. Visa tai Stasei įaugo į kraują.


Pokalbių niša

Ryšiai su gimtine nenutrūko

Tautodailininkė
Stasė Mikeliūnienė

Vasario 10-ąją Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyko Stasės Mikeliūnienės akvarelių ir pastelės parodos „Prisilietimas“ atidarymas ir buvo paminėtas parodos autorės 80-metis. Su tautodailininke kalbėjosi „XXI amžiaus“ korespondentas Bronius VERTELKA.

 

Kaip jaučiatės atėjusi į darbą po jubiliejaus?


Pokalbių niša

Mokytojas, rašantis knygas

Panevėžio K. Paltaroko gimnazijos
istorijos mokytojas ekspertas
Juozas Brazauskas
Autoriaus nuotrauka

Panevėžio J. Masiulio knygyne „Pegasas“ pristatyta Kazimiero Paltaroko gimnazijos istorijos mokytojo eksperto Juozo Brazausko knyga „Vaikams apie Lietuvos valdovus“. Su pedagogu, daugiau kaip 30 leidinių – mokyklinių vadovėlių, vaizdo priemonių, brošiūrų – autoriumi Juozu BRAZAUSKU kalbėjosi „XXI amžiaus“ korespondentas Bronius VERTELKA.

 


Laikas ir žmonės

Visą gyvenimą atidavęs vaikams

Audronė BEREZAUSKIENĖ,

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos
Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja

Juozas Danilavičius

Anykščiuose, Sakralinio meno centre, pedagogas, logopedas ekspertas Juozas Danilavičius Anykščių bendruomenei pristatė knygą „Atsargiai vaikas“. Į renginį susirinkę Anykščių švietimo įstaigų darbuotojai susidomėję klausėsi garbaus pedagogo pasakojimo apie vaikų auklėjimą, bendravimą ir galimybę vaikams padėti tapti kūrybingais, dorais žmonėmis.

J. Danilavičius yra pirmojo specialiosios mokyklos vadovėlio bei daugelio pedagogine tema parašytų knygų ir straipsnių autorius. Didžiulę pedagoginę patirtį turintis mokytojas yra puikiai perpratęs vaikų psichologiją ir šiandien ateina į pagalbą ne tik tėveliams, norintiems mokyti savo atžalas, bet ir padeda jauniems specialistams, šiuo metu dirbantiems su negalią turinčiais vaikais.


Laikas ir žmonės

Negęstanti meilės šviesa

Bronius VERTELKA

45 metus drauge gyvenantys
Dalia ir Vladas Trumpickai
iš Anitavos kaimo sako,
kad išlaikyti darną
šeimoje padeda jų potraukis
meniškiems dalykams

Įpusėjus pavasariui Dalia ir Vladas Trumpickai minės vedybinio gyvenimo 45 metų sukaktį. Sutuoktiniai neslepia, kad išlaikyti darną šeimoje padeda jų potraukis meniškiems dalykams.

Raguvos mokytojas ir dailininkas Vytautas Narėčionis, rengiantis Lietuvos jaunųjų dailininkų kūrybos parodai Šiauliuose, į ją atrinko Dalios Janulytės piešinius ir iš molio lipdytus dirbinius. Po kurio laiko atėjo žinia, kad moksleivė užėmė pirmąją vietą.


Skaitykla

„Rutkalnis“ – iš grybų ir pensijos

Gintarė Martinaitienė

Zita Rakauskaitė-Sederevičienė
pripažino, kad rašant „Rutkalnį“,
daugelio traktuojamą
kaip etnografinį leidinį,
mintys liejosi savaime
ir jas reikėjo tik užrašyti

Sausio 25 dieną Šakių viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta Zitos Rakauskaitės-Sederevičienės trečioji knygelė „Rutkalnis“, kurią galima traktuoti kaip etnografinį leidinį, nes jame ypač daug zanavykiškos tarmės pavyzdžių bei etnografinių detalių.

„Rutkalnis“ – trečioji Z. Rakauskaitės-Sederevičienės knygelė, kurią, kaip pasakojo autorė, pavyko parašyti per mėnesį. „Per mėnesį viską suklojau, net galvoti nereikėjo, nes mintys liejosi, tik užrašyti reikėjo“, – pristatydama knygą kalbėjo Z. Rakauskaitė-Sederevičienė. Naujai išleistoje poezijos knygelėje ypač daug etnografinių detalių, zanavykiškos tarmės pavyzdžių. „Gal ir nedaug tuometinių buities ar aprangos aprašymų, tačiau į eilėraštį visko irgi nesudėsi“, – kuklinosi autorė. Bet daugelis vertinusiųjų „Rutkalnį“ teigė, kad praėjus kuriam laikui, kai šios vietovės neliks žemėlapyje, mūsų vaikai savo praeities istoriją galės rasti būtent šiame leidinyje. Juk tai kas užrašyta – neįkainojama. Tuo labiau kad tai, kas tarmiškai užrašyta yra labai tikra – išjausta, išvaikščiota, nepamiršta.... „Suprasdama, kad laiko dulkės į užmarštį nuneša daugelį svarbių dalykų, Zita atsigręžė į kaimą, į paprastą žmogų ir savo eilėmis įprasmino tą buvimą laike“, – kalbėjo renginio vedėja Lina Eringienė.


Skaitykla

Apie garsią Sklėrių giminę

Vytautas Bagdonas

Knygos „Sklėriai“ viršelis

Žymi išeivijos rašytoja, daugelio poezijos rinkinių, romanų, apysakų autorė, Santa Monikoje (Kalifornijos valstija, JAV) gyvenanti Alė Rūta (Elena Viktorija Nakaitė- Arbačiauskienė) neseniai išleido iliustruotų prisiminimų knygą „Sklėriai“. Didelio formato, daugiau kaip 190 puslapių leidinį, panašų į albumą, spaudai parengė kauniškė leidykla „Naujasis lankas“. Prisiminimų knygą rašytoja Alė Rūta paskyrė savo motinai Emilijai Sklėriūtei-Nakienei ir jos broliams Kajetonui bei Alfonsui.


Etnografija

Grabų darymas zanavykų krašte

Lina Poškevičiūtė

Lentutė, kabinama karsto priekyje.
Plieniškių koplyčioje. 2010 m.

Apie Suvalkijos etnografinio regiono šermenų ir kitus su mirusiuoju susijusius papročius tiek seniau, tiek naujausiais laikais maža tėra rašyta. Vincas Pietaris savo atsiminimuose mini žmonių elgesį atėjus į šermenis. Daug plačiau marinimo, šarvojimo, šermenų, lydėjimo, pakastuvių vaišių ir keturnedėlio papročius yra aprašęs J.Staugaitis. Sužinome, kad seniau Suvalkijoje karstai buvę šešiakančiai, nedažyti, o XX a. pradžioje – jau aštuonkančiai ir dažomi, kad, prieš guldant mirusįjį, „drobė į karstą įtiesiama taip, kad būtų matyti ir grabą užvožus“, kad raudojimo paprotys Suvalkijoje liovęsis gyvuoti pačioje XX a. pradžioje. Apie suvalkiečių laidotuvių papročius naujaisiais laikais yra rašę išeivijoje U. Žemaitienė, Lietuvoje – Juozas Kudirka.


Naujienų vaivorykštė

Gyva istorijos pamoka

Bronius VERTELKA

Fotomenininkai ir parodų autoriai
vilnietis Juozas Valiušaitis (kairėje)
ir Julius Vaupšas iš Naujamiesčio

Knygnešio šventė

Kovo 15-ąją Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko Knygnešio šventė „Lietuviško žodžio nešėjai“, skirta rašytojos, visuomenės veikėjos, knygnešės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 150-mečiui. Dalyvavo rajono savivaldybės ir kultūros atstovai, svečiai iš Pakruojo ir Vilniaus. Į gyvą istorijos pamoką atėjo didelis Panevėžio M. Karkos pagrindinės mokyklos moksleivių būrys. Buvo surengta viktorina apie knygnešių gyvenimą ir veiklą. Geriausiai atsakinėję moksleiviai buvo apdovanoti knygomis.


Suvaidino Vaižganto pjesę

Vytautas Bagdonas

Kovo 27 dieną Anykščių kultūros centro Svėdasų skyrius organizavo renginį „Mūzų globoje“, skirtą Tarptautinei teatro dienai. Po šv. Mišių išėję iš Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios svėdasiškiai rinkosi į kultūros namus, kur pamatė kraštiečio Juozo Tumo-Vaižganto nuotaikingą pjesę-scenos vaizdelį „Žemės ar moteries“, suvaidintą Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyriaus dramos mylėtojų, vadovaujamų renginių organizatorės Aldonos Bagdonienės. Poezijos posmais renginį pradėjo ir Tarptautinės teatro dienos ištakas bei jos reikšmę apibūdino Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos auklėtinė Ramunė Lapienytė. 1913 metais pirmą kartą išspausdintą laikraštyje „Viltis“ Vaižganto sukurtą scenos vaizdelį „Žemės ar moteries“ vaidinti nebuvo lengva, tačiau Vaitkūnų dramos kolektyvo nariai puikiai susidorojo su užduotimi. O kad premjera pasisekė, akivaizdžiai bylojo žiūrovų plojimai, skirti artistams Ritai Tranienei, Vytautui Dalinkevičiui, Vidui Balaišiui, Aldonai Bagdonienei, Pranui Maišeliui ir Angelei Belausienei (autoriaus nuotraukoje iš kairės). Vaitkūnuose spektakliai statomi jau ne vieną dešimtmetį, tačiau žymiojo kraštiečio kūrinys scenoje buvo atkurtas pirmą kartą.


Skaitykla

Atskleidęs smėlio raštus

Vytautas Bagdonas

Naujojo albumo viršelis
Autoriaus nuotrauka

Praėjusių metų pabaigoje išleistas anykštėno žurnalisto, laikraščio „Anykšta“ redaktorės pavaduotojo Jono Junevičiaus fotonuotraukų albumas „Kvarcinio smėlio raštai“ nustebino ne vieną skaitytoją. Šis albumas akivaizdžiai įrodė, kad netgi paprasčiausias smėlis gali tapti meninės fotografijos objektu, sužavėti nuostabiais raštais, atskleisti neįprastus vaizdus.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija