2011 m. rugsėjo 2 d.
Nr. 62
(1942)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Viskas daroma tikinčiųjų labui

Vytautas ŠTRIMAITIS

Girdiškės Švč. Mergelės
Marijos Snieginės bažnyčios
šventoriuje atstatomas kryžius

Greitai bus dveji metai, kai Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijoje klebonu dirba jaunas kunigas Eduardas Steponavičius. Tai pirmoji jo, kaip klebono kadencija. Be pagrindinės, Upynos parapijos, šis kunigas dar aptarnauja nuolatinio kunigo neturinčias Girdiškės ir Varsėdžių parapijas. Klebonas kun. E. Steponavičius nelaiko Upynos savo „sostu“, nes jis vienodai rūpinasi visomis trimis parapijomis. Šį jauną kunigą netgi tą pačią dieną galima išvysti ir Upynoje, ir Girdiškėje, ir Varsėdžiuose, ne tik aukojant šv. Mišias, lankant ligonius, senukus, laidojant mirusiuosius, teikiant kitus sakramentinius patarnavimus, bet ir besirūpinant ūkiniais reikalais: remontu, aplinkos gražinimu, kai kurių kadaise stovėjusių kryžių atstatymu. Viskas daroma pasitariant su parapijiečiais, Upynos ir Bijotų seniūnijomis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija