2011 m. spalio 28 d.
Nr. 78
(1958)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje

Piligrimystė į Žemaičių Kalvariją

Klier. Žilvinas Treinys

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų
seminarijos bendruomenės
piligrimai eina į Žemaičių
Kalvariją Klier. Gedimino
Grigaliūno nuotraukos

Rugpjūčio 29 dieną visa Vilniaus Šv. Juozapo kunigų  seminarijos bendruomenė išsirengė į mokslo metų pradžios piligriminę kelionę. Šįkart mūsų tikslas buvo Žemaičių Kalvarijos šventovė. Išvykome nuo seminarijos  pastato autobusu 8 val. ryte. Mūsų kelionė prasidėjo malda, prašant Dievo palaimos ir globos tiek šiame kelyje, tiek per visus mokslo metus. Kelionės metu buvo gyvai ir nuotaikingai vedama laida „Mūsų miesteliai“: vienas po kito klierikai autobuso priekyje, kalbėdami į mikrofoną, pristatydavo įvairius Lietuvos miestelius ir miestus, pro kuriuos tuo metu važiavome ir kuriuose jie buvo gyvenę, dirbę, atlikę praktiką, dažnai buvoję ten ar kažkokiu kitu būdu susidūrę su jais savo  gyvenime. Kiekvieną naują miestelį pristatydavo vis kitas piligrimas: diak. M. Mitkevičius – Vievį, klier. T. Piktelis – Kaišiadoris, klier. P. Slaminis – Žiežmarius. Jie ir kiti kalbėtojai papasakodavo apie miestelių kilmę, pavadinimų etimologiją, istoriją, kultūrą, įžymybes, o taip pat ir parapijų bažnyčių istoriją, architektūrą bei dabartinį parapijų gyvenimą. Miestai ir miesteliai keitė vienas kitą: Vievis, Žiežmariai, Kaišiadorys, Kaunas, Raseiniai, Rietavas, Plungė. Įspūdingesni, išsamesni  ir įdomesni pasakojimai buvo vainikuojami audringais plojimais. Pagaliau apie 13 val. atvykome į Alsėdžius – senąją Žemaičių vyskupijos vyskupų vasaros rezidenciją. Čia ilgą laiką vasaromis reziduodavo Žemaičių vyskupas, kol 1850 metais vyskupas M. Valančius vyskupijos centrą perkėlė į  Varnius. Alsėdžiai nuo XIX amžiaus vidurio iki XX amžiaus pradžios buvo ir valsčiaus centras. Autobusui sustojus prie bažnyčios, mus pasitiko jos klebonas kun. Edgaras Petkevičius ir pakvietė pietų į šalia esančią gražią koplyčią. Užkandę turėjome trumpą ekskursiją Alsėdžių parapijos bažnyčioje. Klebonas papasakojo išsamią šios bažnyčios istoriją. Jis paminėjo tris bažnyčias, stovėjusias skirtingais laikotarpiais ant to paties aukšto kalno, ant kurio yra dabartinė bažnyčia. Seniausia iš klebono paminėtų bažnyčių pastatyta 1469 metais, o dabartinė – Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia – pastatyta 1793 metais vyskupo Bartolomėjaus. Tais pačiais metais įkurta ir parapija. Šioje nedidelėje, tačiau gražioje ir jaukioje bažnyčioje yra daug altorių. Seniausi iš jų – Šv. Onos, Šv. Barboros, Šv. Šeimos.


Gailestingumo kongresas Krokuvoje

Vladimiras Rešetnikovas

„Kongresas yra skirtas apaštalams, siekiantiems vilties“ – tokiais žodžiais spalio 1-ąją vykusioje spaudos konferencijoje Krokuvoje vyskupas Jan Zając paaiškino kongreso prasmę. Iš tiesų šis daugybę kultūrų ir valstybių vienijantis renginys, vykęs spalio 1–5 dienomis, padėjo palaikyti vienybės viltį tarptautiniu mastu.

Kongrese – žmonių įvairovė


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija