2011 m. gruodžio 2 d.
Nr. 87
(1967)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Bažnyčios narių tarnystė

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI laimina
Benine jį pasitikusius jaunuolius

Patirti asmenišką ir bendruomenišką susitikimą su Kristumi

Nors popiežius Benediktas XVI praėjusio vizito metu aplankė tik vieną šalį, Afrikos valstybę Beniną (buvusią senąją Dahomėją), tačiau jo, kaip Visuotinės Bažnyčios ganytojo, kalbose atsispindėjo ir viso pasaulio tikinčiųjų bendruomenės aktualijos. Štai lapkričio 19 dieną apaštalinėje nunciatūroje vykusiame susitikime su Benino vyskupų konferencijos nariais jiems sakytoje kalboje priminęs apie šalyje švenčiamas 150-ąsias evangelizacijos metines, Šventasis Tėvas sakė, kad šio jubiliejaus minėjimas turi būti suderintas su jo paskelbtų Tikėjimo metų celebravimu (galbūt panašiai Lietuvos vyskupų 2012-ieji paskelbti palaimintojo Jurgio Matulaičio metais ir bus pritaikyti Tikėjimo metų uždaviniams, kartu prisimenant Lietuvos Krikšto 625-ąsias metines ir naujojo evangelizavimo svarbą).


Aukštasis pilotažas

Kun. Vytenis Vaškelis

Viskas, kas esmingiausia, prasideda nuo pradžios. Be pradžios nėra tąsos ir negali būti pabaigos. Yra tik vienintelis Aukščiausiasis, kuris iš neapsakomo gerumo kuria būtį ir tiesia savuosius egzistencijos kelius (Pr 1, 1). Jis, tardamas A – „tebūnie“, iš anksto žino ir kantriai laukia, kada mes savo gyvenimu ištarsime Z – „taip“. Jis iš karto savo maloningu veikimu apima nebūtį, buvimą ir amžinybę. Ant Jo tobulos visagalybės apsiausto nekrinta jokios disharmonijos šešėlis...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija