2012 m. rugpjūčio 31 d.    
Nr. 32
(2007)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Paminėtas mitingo prie Adomo Mickevičiaus paminklo 25-metis

Dr. Aldona Vasiliauskienė 

Šv. Mišas aukoja dvasininkai.
Iš kairės: kun. dr. Mindaugas
Ragaišis, dekanas klebonas
kun. Medardas Čeponis,
kun. Aušvydas Belickas,
mons. Alfonsas Svarinskas,
kun. Mozė Mitkevičius,
kun. Julius Sasnauskas OFM
ir kun. Algimantas Keina

Vilniaus Arkikatedros Liaudies
giesmių choro giesmininkai

Šv. Mišių Šv. Mikalojaus
bažnyčioje dalyviai

1987 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos Laisvės lygos (LLL) įkūrėjo Antano Terlecko iniciatyva buvo organizuotas pirmas viešas nesankcionuotas mitingas: Vilniuje prie Adomo Mickevičiaus paminklo susirinkusieji minėjo Molotovo–Ribentropo slaptųjų protokolų dieną. Šiame mitinge pirmą kartą viešai prabilta apie Molotovo ir Ribentropo paktą bei jo slaptuosius protokolus, kuriais 1939 metais dviejų agresyvių valstybių diktatoriai (Hitleris ir Stalinas) pasidalino Rytų ir Vidurio Europos šalis į įtakos sferas. Lietuva tapo priklausoma sovietinei valdžiai. Šis mitingas tapo permainų ženklu, įkvėpusiu laisvės siekiui, o jame kalbėjusi s. Nijolė Sadūnaitė ragino visus susivienyti bendram laisvės tikslui. Kalbėta apie šio gėdingo sambūrio padarinius Lietuvos valstybingumui, iškeltas Lietuvos laisvės troškimas – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas.

Protesto akcija prieš 25-erius metus ir iš jos išaugusi 1989 metų Baltijos kelio idėja pavertė rugpjūčio 23-iąją laisvės manifestacijų diena.

Šiemet, rugpjūčio 23-iąją, minint Juodojo kaspino dieną, mitingo prie A. Mickevičiaus paminklo 25-metį ir Baltijos kelią, Vilniuje vyko daug renginių: Seime – forumas „Tiesos sakymas griaunant blogio imperiją“ bei parodos, Šv. Mikalojaus bažnyčioje – šv. Mišios, prie A. Mickevičiaus paminklo – mitingas bei koncertas.

Lietuvos Respublikos Seimo II rūmų fojė buvo pristatytos parodos, skirtos paminėti sovietų okupacijos aukoms, – „Gulagas. Vieno lagerio pradžia“ (12 stendų) – ir mitingui prie A. Mickevičiaus paminklo – „Kelio į laisvę pradžia“ (18 stendų). Parodas surengė Seimo kanceliarija, Politinių represijų istorijos memorialinis muziejus „Permė-36“ bei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Šv. Mišias Šv. Mikalojaus bažnyčioje aukojo mons. Alfonsas Svarinskas, Vilniaus dekanas Šv. Mikalojaus bažnyčios klebonas kun. Medardas Čeponis ir vikaras dr. kun. Mindaugas Ragaišis, kun. Algimantas Keina, kun. Julius Sasnauskas OFM, kun. Aušvydas Belickas ir kun. Mozė Mitkevičius (skaitęs Evangeliją). Pamokslą sakęs mons. A. Svarinskas kalbėjo, kad šiandien visi, ir čia, šv. Mišiose susirinkę, ir esantys kituose Lietuvos miestuose bei kaimuose prisimename tuos, kurie kovojo dėl Lietuvos laisvės. Monsinjoras priminė sunkias ir tragiškas Molotovo–Ribentropo pakto ir jo slaptųjų protokolų pasekmes Lietuvai. Pamokslininkas ragino daryti viską, kad tai nebepasikartotų, apgailestavo, kad nesugebėjome išsaugoti iškovotos laisvės. Ragino kovoti už Lietuvą kaip kadaise partizanai, nepagailėję savo gyvybių, suaktyvinti dvasinį gyvenimą, kovoti su girtavimu bei kitomis ydomis. Pamokslininkas skatino patiems ieškoti būtų išsilaikyti, ragino kovoti ir laimėti. Ir tik nuo kiekvieno mūsų priklausys: išliks Lietuva ar ne! Be šeimininkų, giedojo ir Vilniaus Arkikatedros Liaudies giesmių choras (vadovė Janina Bukantaitė).

Reikia pasidžiaugti ne tik žmonių gausa pamaldose, bet ir tuo, kad Lietuvos nacionalinė televizija (LRT) pirmąsyk tiesiogiai transliavo šv. Mišias iš Šv. Mikalojaus bažnyčios. Norisi tikėti, kad šis pirmas kartas bus graži pradžia – Šv. Mikalojaus bažnyčioje vyksta daug ir kitų prasmingų renginių...

Po šv. Mišių skubėta prie A. Mickevičiaus paminklo. Čia susirinkusieji klausė kalbų, pasisakymų ir atsiminimų iš prieš 25-erius metus čia vykusio mitingo.

Vakare prie Vilniaus Arkikatedros vyko koncertas (jį irgi transliavo LRT), kuriame skambėjo tautinės, patriotinės liaudies ir įvairių kompozitorių dainos, atliekamos žymių dainininkų. Tarp muzikinių kūrinių buvo skaitomi Baltijos kelio dalyvių atsiminimai... „Lietuva, Lietuva – gyvuok Lietuva...“, „Palaimink Dieve, mus Lietuvos vaikus...“– toli iš Vilniaus po visą Lietuvą aidėjo atlikėjų balsai.

Plačiau apie Seime vykusį forumą „Tiesos sakymas griaunant blogio imperiją“ spausdinsime kitame numeryje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija