2012 m. rugpjūčio 31 d.    
Nr. 32
(2007)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Nuodėmė tautų nesantaikoje

Kvietimas į Lenkijos ir Rusijos krikščionių susitaikymą

Mindaugas BUIKA

Rusijos Stačiatikių Bažnyčios
vadovas Maskvos patriarchas Kirilas I
ir Lenkijos vyskupų konferencijos
pirmininkas arkiv. Juzefas Michalikas
pasirašo bendrą deklaraciją

Maskvos patriarcho vizito vertinimai

Rusijos Stačiatikių Bažnyčios vadovo Maskvos patriarcho Kirilo I apsilankymą katalikiškoje Lenkijoje galima vadinti istoriniu vien jau todėl, kad jis buvo pirmasis visoje ilgaamžėje abiejų kaimyninių šalių labai prieštaringų tautinių ir religinių santykių tėkmėje. Tai susiję su šiuo metu tarptautinėje plotmėje aktualia religinių mažumų situacija, kadangi 142 milijonus gyventojų turinčioje Rusijoje, kurių daugumą sudaro stačiatikiai, katalikų tėra apie vieną milijoną, o 38 milijonus gyventojų turinčioje Lenkijoje 95 proc. gyventojų yra katalikai, stačiatikių priskaičiuojama apie pusę milijono. Formalus patriarcho Kirilo rugpjūčio 16–19 dienomis vykusio vizito tikslas buvo aplankyti Lenkijos stačiatikius, kurie iki 1920 metų priklausė  Maskvos patriarchatui, bet vėliau įgijo nepriklausomos (autokefalinės) Lenkijos Stačiatikių Bažnyčios statusą. Tačiau didžiausio dėmesio susilaukė vizito metu vykęs Rusijos stačiatikių ir Lenkijos katalikų dvasinių vadovų susitikimas paskelbiant kupiną atgailos ir susitaikymo dvasios kreipimąsi į lenkų ir rusų tautas.


Kas išeina iš mūsų širdžių?

Kun. Vytenis Vaškelis

Kol žmogaus protas ir širdis kaip pumpurai sugeria Jėzaus mokymo spindulius, tol žmogus išlieka tiesos šerdyje, ir jis neklystamai suvokia, kad visos religinės tradicijos, įstatymai ir papročiai nėra svarbesni už patį Mokytoją. Tačiau jei asmuo stokoja asmeninio bendrystės ryšio su Viešpačiu, tuomet jis, nors ir pripažįsta, kad Dekalogo viršūnė – Dievo bei artimo meilė – yra kilniausias dalykas, bet maža nauda iš to, jei, stokodamas malonės, nepajėgia jos vykdyti.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija