2012 m. rugpjūčio 31 d.    
Nr. 32
(2007)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Žolinės atlaidai Pivašiūnuose

Kaišiadorių vyskupas Jonas
Ivanauskas kalba per šv. Mišias
prie Dievo tarno arkivyskupo
Teofiliaus Matulionio, portreto

Rugpjūčio 14–22 dienomis Pivašiūnuose, svarbiausioje Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vietoje, vykę Žolinės atlaidai sutraukė gausų būrį maldininkų. Pagrindinę atlaidų dieną, rugpjūčio 15-ąją, melstasi už Lietuvos žemdirbius. Šv. Mišias transliavo „Marijos radijas“ ir regioninė Marijampolės televizija.

Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas prieš šv. Mišias pasveikino susibūrusius maldininkus, taip pat visus tikinčiuosius, dalyvaujančius pamaldose televizijos ir radijo pagalba bei pristatė svečius: Telšių vyskupą Joną Borutą SJ, Vilkaviškio vyskupą emeritą Juozą Žemaitį MIC, Kaišiadorių vyskupą emeritą Juozą Matulaitį, Magdeburgo vyskupo atstovą kun. Thomą Kriesel, taip pat atvykusius į Pivašiūnus švęsti Dievo Motinos Marijos Ėmimo į dangų iškilmės Seimo ir Vyriausybės narius – žemės ūkio ministrą Kazį Starkevičių, Alytaus rajono savivaldybės merą Algirdą Vrubliauską bei kitus vyskupijos ribose esančių savivaldybių atstovus – merus. Kaišiadorių vyskupas kvietė tikinčiuosius bendrai maldai už Lietuvos žemdirbius, taip pat melsti pal. Jurgio Matulaičio užtarimo, šiemet minint palaimintojo metus, bei širdžių atvirumo priimti prasidėsiančius Tikėjimo metus. Šv. Mišių liturgijai vadovavo ir pamokslą sakė Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas, giedojo jungtinis vyskupijos parapijų choras, liturgijai patarnavo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija