2012 m. rugpjūčio 31 d.    
Nr. 32
(2007)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Paminėtas mitingo prie Adomo Mickevičiaus paminklo 25-metis

Dr. Aldona Vasiliauskienė 

Šv. Mišas aukoja dvasininkai.
Iš kairės: kun. dr. Mindaugas
Ragaišis, dekanas klebonas
kun. Medardas Čeponis,
kun. Aušvydas Belickas,
mons. Alfonsas Svarinskas,
kun. Mozė Mitkevičius,
kun. Julius Sasnauskas OFM
ir kun. Algimantas Keina

1987 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos Laisvės lygos (LLL) įkūrėjo Antano Terlecko iniciatyva buvo organizuotas pirmas viešas nesankcionuotas mitingas: Vilniuje prie Adomo Mickevičiaus paminklo susirinkusieji minėjo Molotovo–Ribentropo slaptųjų protokolų dieną. Šiame mitinge pirmą kartą viešai prabilta apie Molotovo ir Ribentropo paktą bei jo slaptuosius protokolus, kuriais 1939 metais dviejų agresyvių valstybių diktatoriai (Hitleris ir Stalinas) pasidalino Rytų ir Vidurio Europos šalis į įtakos sferas. Lietuva tapo priklausoma sovietinei valdžiai. Šis mitingas tapo permainų ženklu, įkvėpusiu laisvės siekiui, o jame kalbėjusi s. Nijolė Sadūnaitė ragino visus susivienyti bendram laisvės tikslui. Kalbėta apie šio gėdingo sambūrio padarinius Lietuvos valstybingumui, iškeltas Lietuvos laisvės troškimas – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas.


Reikšmingas nusikalstamo sandėrio įvertinimas

Spausdinamas dr. Z. Šličytės pranešimas, išklausytas rugpjūčio 23-ąją Seime vykusiame forume, skirtame Lietuvos laisvės lygos ir kitų patriotiškai nusiteikusių grupių 1987 m. rugpjūčio 23-iąją organizuoto okupacinės valdžios nesankcionuoto mitingo 25-mečiui paminėti, nukelia mus į svarbius 1989 metus, kai Sovietų Sąjungos demokratizacijos sūkuryje Maskvoje buvo pasmerktas Lietuvos ir kitų sovietų pavergtų kraštų likimui neatitaisomą žalą padaręs Molotovo-Ribbentropo paktas ir jo slaptieji protokolai. Teisininkės dr. Z. Šličytės padarytos išvados tiesiai ir aiškiai rodo, kad Rusijos Federacija, kaip SSRS teisų ir pareigų tęsėja, pagal 1989-1991 metų sprendimus privalo atlyginti Lietuvai Sovietų padarytą žalą. Tačiau ir Lietuvos valdžios institucijas iš Rusijos reikalauti okupacinės žalos atlyginimo įpareigoja 1991 m. birželio 14 d. Lietuvos referendumas, pareikalavęs ne tik išvesti Rusijos kariuomenę iš Lietuvos, bet ir atlyginti Lietuvai sovietinės okupacijos padarytą žalą. (To reikalauti yra privaloma ne vien prieš rinkimus, norint įsiteikti rinkėjams, bet visą laiką.) Šiame pranešime išdėstytą tarptautinių reikalavimų esmę įsisąmoninti būtinai turi ne tik valdantieji, bet ik kiekvienas Lietuvos pilietis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija