2012 m. rugpjūčio 31 d.    
Nr. 32
(2007)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Varniškių vasara fotoobjektyve

Nė nepastebėjome, kaip prabėgo ši vasara su jai kiek neįprastu šaltuku, gausiu lietumi, škvalais, perkūno griaudėjimu, pridarytais nemalonumais, su alinančiais karščiais... Varnių parapijos tikintieji dėkodami Viešpačiui už vasarą, melsdami palankaus oro atitolinant audras, nepamiršo ir svarbių katalikiškų pareigų. Apie tai byloja nuotraukos.

Birželio 17 dieną Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje (buvusi katedra) nemažas būrelis Varnių parapijos vaikučių priėmė Pirmąją Komuniją. Nuotraukoje apačioje drauge su tvarkingai apsirengusiais vaikučiais matote Varnių parapijos kleboną kan. Joną Petrauskį su šalia sėdinčia tikybos mokytoja Lijana Norvaišiene ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klieriku Gediminu Pauliumi.

Kiek ministrantų ir adorančių dalyvavo birželio 29 dieną Varniuose įvykusiuose tituliniuose Šv. Petro ir Pauliaus atlaiduose, kuriuos vedė Telšių vyskupijos vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM, matote viršutinėje nuotraukoje dešinėje. Su gražiai pasidabinusiais ministrantais ir adorantėmis nusifotografavo vyskupas augziliaras L. Vodopjanovas OFM ir klebonas kan. J. Petrauskis.

Artėja Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejus. Tam ruošiasi ir Varnių parpijos tikintieji, vadovaujami savo ilgamečio klebono kan. J. Petrauskio. Atsiliepdami į vyskupo ordinaro Jono Borutos SJ kvietimą kiekvienai Telšių vyskupijos parapijai pastatyti netoli Žemaičių Kalvarijos esančiuose Kęstaičiuose (iš čia kasmet vyskupas išlydi piligrimus į Žemaičių Kalvarijos atlaidus) po kryžių, varniškiai tai jau padarė. Tai įvyko birželio 20 dieną. Šį kryžių liepos 10 dieną pašventino Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Renginyje dalyvavo ir būrelis Varnių parapijos tikinčiųjų. Telšių vyskupas J. Boruta SJ ir Varnių klebonas kan. J. Petrauskis  su parapijiečiais nusifotografavo prie Kęstaičiuose varniškių pastatyto kryžiaus (apatinė nuotrauka dešinėje).

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Varniai, Telšių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija