2018 m. birželio 29 d.
Nr. 26 (2293)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Evangelizacinė valanda pušyne

Kalba dekanas kun. Olijandas Jurevičius

Naujosios Akmenės evangelikų
bažnyčios pastorius
Mindaugas Palionis

Po evangelizacinės valandos
visi šventės rengėjai su broliu
Astijumi Kungiu (priekyje
dešinėje) ir kitais kunigais

Kalbasi br. Astijus Kungys OFM
(centre), Akmenės rajono meras
Vitalijus Mitrofanovas ir Japonijos
ambasadorius Toyoei Shigeeda

Giedotojai su Akmenės
klebonu kan. Egidijumi Zulcu

Akmenė. Senajame miesto pušyne, kuris dabar vadinamas Akmenės gamtos ir kultūros parku, jau daug metų birželio pradžioje vyksta tradicinė šventė, žmonių vadinama Smuikeliu. Pasirodo geriausi rajono meno kolektyvai, svečiai iš kaimyninių rajonų ir šalių, vyksta įvairios sportinės varžybos, tautodailininkų darbų parodos, įvairios mugės... Būna visko kaip ir visur vasarą vykstančiose šventėse. Tik ši galbūt išsiskiria tuo, kad jau antrą kartą vyksta evangelizacinė valanda, rengiama trijų krikščioniškų Akmenės rajone esančių konfesijų atstovų.

Šį sykį valanda prasidėjo Akmenės Šv. Onos katalikų bažnyčios ir Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčios jungtinio choro giedama ,,Tėve mūsų“ malda. Ji – pasveikinimas Viešpačiui Dievui, Jo pagarbinimas ir valios pripažinimas. Taip prasidėjusi evangelizacinė valanda ne vieną privertė suklusti – tai kas dabar čia bus? Ką tai reiškia? Ką čia dabar išgirsime?.. O buvo valandėlė su giesmėmis ir su žodžiu, muzika ir pamąstymais apie tai, kas mes esame, kur keliaujame, kas mus veda, kur mes nukeliausime, kur mūsų gyvenimo laimė. Buvo gera pabūti su tais, kurie jau pamatė savo gyvenimo tikslą, jau žino, kas teikia jų gyvenimui palaimą, jau sutiko Viešpatį savo kelyje. Sutiko Jį ir laikosi kuo arčiau Jo, bijodami išleisti Jį iš akių ir iš širdies...

Džiugu mums, tą valandą ruošiantiems, kad dalytis tuo džiaugsmu galime su visais, kurie panoro apie tai išgirsti. Džiugu, kad tai daro trys krikščioniškos Akmenės rajono bendruomenės – evangelikų, liuteronų ir katalikų, kurios gyvena ir bendrauja jau nuo seno. Džiugu, kad mūsų chorai gali susilieti į vieną ir džiuginti visus savo giedojimu, šlovinančiu Dievą. Džiugu, kad mūsų dvasininkai Gamtos ir kultūros parko estradoje gali kreiptis į mus visus kaip brolius ir seseris Kristuje, skelbdami Gerąją Naujieną. Juk pats Kristus savo mokinius įpareigojo: ,,Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“. O jeigu jaučiamės esą Kristaus mokiniai, Jo išpažinėjai, ir skelbiame tai, ką skelbė ir Jis, tai skelbiame dabar savo žodžiu, savo giesmėmis, savo gyvenimu. Štai kas yra toji evangelizacinė valanda... Gera, kad daugelis žmonių stabtelėjo ir sukluso.

Pirmasis susirinkusiuosius pasveikino Akmenės dekanato dekanas kun. Olijandas Jurevičius. Jis pasidžiaugė, kad Dievo žodį galima skelbti iš šitokios scenos. Šimtmetį švenčianti Lietuva yra laisva ir laisvi jos žmonės... Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčios pastorius Mindaugas Palionis – tikras Benamių respublikos kūrėjas, visų nelaimingųjų globėjas, nes jis įsteigė Priklausomybės ligų reabilitacijos centrą. Jis už savo veiklą Lietuvos aukščiausios valdžios įvertintas ir apdovanotas ordinu-medaliu ,,Už nuopelnus Lietuvai“. Pastorius Mindaugas paragino visus mylėti Dievą, Tėvynę ir savo artimą.

Alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Juozas Mišeikis į šventę atvykti negalėjo, bet atsiuntė savo sveikinimo žodį, kuriame paragino džiaugtis kiekviena gyvenimo diena, dalintis džiaugsmu su tais, kuriuos turime šalia, kuriuos Viešpats dovanojo mums gyvenimo kelyje, nes tik tada džiaugsmas yra pilnas, kai turi su kuo juo dalintis.

Valandą pabaigė brolis pranciškonas, kunigas Astijus Kungys – energingas Jėzaus Kristaus karys, žmogus vulkanas, kunigas, kurį visi lyg ir gerai pažįstame, nes daug girdime ir matome virtualioje erdvėje, o štai dabar klausėme gyvai, akis į akį. Veržli, emocinga, žemaitiška jo kalba, pilna meilės Dievui ir kiekvienam žmogui, negalėjo palikti nė vieno abejingo. Priminė brolis Astijus ilgus Žemaitijos krikšto šimtmečius, ragino atsigręžti į savo Tikėjimą, į maldą, ieškoti Jėzaus, neatitrūkti nuo tikrojo Dievo, melstis vienam už kitą, neužsidaryti savo nuodėmėje, turėti savo širdies laisvę... Daug ir karštai kalbėjo brolis Astijus visiems linkėdamas palaimingo buvimo Dievo artumoje... Ir užbaigė valandą choro atliekama nuotaikinga ir džiugi giesmė ,,Mes keliaujam Dievo šviesoje“...

Štai tokia turininga ir šviesi buvo evangelizacinė valanda senajame Akmenės pušyne...

Elena Gubovienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija