„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2006 m. liepos 14 d., Nr. 7 (80)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Pagirdyti išdžiūvusią žemę ir širdį...

Žvilgsnis į žmogaus būtį Lietuvos šv. Kazimiero seserų kongregacijos Pažaislyje sesers Renatos Vanagaitės akimis

Sesuo Renata Vanagaitė
Autorės nuotrauka

Nuo kelerių metų susimąstei apie savąjį pašaukimą, apie vienuolystę?

Nepamenu, berods nuo trylikos Kristus barbeno į mano vartelius, kol juos atvėriau...

Ar tai buvo tvirtas žinojimas, kad tapsi seserimi, ar kankino dvejonės?

Niekada negali žmogus žinoti, garantuoti, nes net pats sau esi mįslė. Ir dabar nežinau, kas iš manęs būtų, jei ne Jėzus. Kasdien puolu Jam į kojas, antraip neištverčiau ne tik vienuolystės, bet ir krikščionybės. O kad Dievas uždėjo savo antspaudą ir dar pakvietė su Juo žarstyti kelio dulkes – tai jau Jo beprotiškas, iš meilės padarytas nuosprendis. Tik Mokytojo Kristaus dėka esu tuo, kuo esu...


Karo kapeliono duona

Kun. Saulius Kasmauskas -
Karaliaus Mindaugo motorizuoto
pėstininkų bataliono „Geležinis
vilkas“ karo kapelionas

Karaliaus Mindaugo motorizuoto pėstininkų bataliono „Geležinis vilkas“ karo kapelionas kapitonas kunigas Saulius Kasmauskas savo tarnystės Dievui dešimtmetį pažymėjo Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje birželio 15-ąją. Šv. Mišiose dalyvavo iš Vilkaviškio vyskupijos Rokų parapijos atvykęs kun. Virginijus Gražulevičius. Jis ir kun. S.Kasmauskas dirbo vikarais Aukštosios Panemunės parapijoje. Svečias itin šiltai atsiliepė apie kunigystės jubiliejų švenčiantį buvusį kolegą. Gerų žodžių jam nešykštėjo Švč Trejybės bažnyčios rektorius kan. Bronius Antanaitis. Su karo kapelionu kun. Sauliumi KASMAUSKU „XXI amžiaus“ korespondentas Bronius VERTELKA kalbėjosi prieš kunigo jubiliejui skirtas iškilmes.


Tikėjimas ir jaunas žmogus

Skaistė JASEVIČIŪTĖ

Beveik visur yra jaunimo,
kuris aktyviai dalyvauja
parapijos gyvenime
Autorės nuotrauka

Jaunas tikintis žmogus – dabar tai jau skamba labai nemadingai. Bažnyčia sensta. Jos pagrindiniai ir nuolatiniai lankytojai seniai primiršę jaunas dienas. Kodėl keistai atrodo jaunas žmogus bažnyčioje? Ką religija gali ir ką duoda jaunimui? Vis dar laikoma katalikišku kraštu, Lietuva pasižymi tik tuščiomis, negausiai lankomomis bažnyčiomis. Šie ir kiti klausimai užplūsta kaskart užėjus į bažnyčią ir akimis ieškant bendraamžių.


Ateitininkams – apie kunigo misiją

Bronius VERTELKA

Iš kairės: kun. Žydrūnas Vabuolas,
klierikai Sigitas Markevičius
ir Mindaugas Mizaras
bei diakonas Algirdas Toliatas

Pabendrauti su Panevėžio miesto ateitininkais vieno sekmadienio popietę į Aukštaitijos sostinę užsuko Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtojas kun. Žydrūnas Vabuolas, diakonas Algirdas Toliatas, klierikai Mindaugas Mizaras ir Sigitas Markevičius. Susitikimas vyko Kristaus Karalius Katedros parapijos salėje.


Klebono tikslas – stiprinti jaunų šeimų tikėjimą

Pirmieji įspūdžiai Palendriuose.
Šalia vienuolio – Kvėdarnos klebonas
kun. Julius Meškauskas

Šilalės dekanato Kvėdarnos parapijos klebonas kun. Julius Meškauskas dar nuo seminarijos laikų puoselėjo mintį dvasinį žmonių stiprinimą pradėti nuo jaunų šeimų ir jų vaikų. Pasak šio klebono, jaunos šeimos yra labiausiai paliestos sovietmečiu vyravusio ateizmo ir dėl to nutolusios nuo Bažnyčios ir tikėjimo.


Dešimties dienų tikėjimo kelionė

Inesė Ratnikaitė

Kelionės dviračiais Dunojaus parke

„Jau nebevadinu jūsų tarnais... Jus aš draugais vadinu“ (Jn 15, 15), - taip vadinosi vasaros stovykla Austrijoje, į kurią vyko ir Šiaulių universiteto meninio ugdymo ir tikybos specialybės studentai.

Viskas prasidėjo labai netikėtai. Kalbų ir katechetikos instituto, įsikūrusio Austrijoje, direktorė Jennifer Heally atvyko į Šiaulių universiteto Meno edukologijos katedros organizuojamą konferenciją „Dvasingumo sklaida meninio ugdymo realybėje“. Apsilankymo tikslas - skaityti pranešimą. Čia ji sužinojo apie dar naują universitete specialybę – meninis ugdymas ir tikyba, kuri jai, dėstančiai pranciškonų universitete (Stiubenvilis, JAV) krikščioniškojo meno istoriją, pasirodė ypač patraukli ir perspektyvi.


Čečėnų vaikai piešia karą

Šveicarijos žurnalas „Zeitfragen“ („Laiko klausimai“) rašo apie čečėnų vaikų piešinių parodą, atidarytą Vinterturo mieste. Parodą, pavadintą „Ką padaro karas: Čečėnijos vaikai piešia savo išgyvenimus“, į Šveicariją atvežė vienos šveicarų humanitarinės organizacijos bendradarbė Elisabeth Peterson iš pabėgėlių stovyklų Ingušijoje ir Čečėnijoje. Piešinius jai padovanojo čečėnų vaikai nuo 6 iki 15 metų amžiaus.

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija