Atnaujintas 2001 m. lapkričio 9 d.
Nr.84
(993)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Ora et labora
Darbai
Gimtas kraštas
Atmintis
Žvilgsnis
Aktualijos
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Motina mus kviečia pas save

Lapkričio 10-ąją Vilniuje prasideda Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai

Kas yra Aušros Vartai mūsų gyvenime? Kokie keliai atveda mus į šią šventovę? Ko mes ten einame? Ir ką randame? Nejučia kyla šie klausimai, matant, kaip pro nuolat varstomas duris skuba žmonės į Aušros Vartų koplyčią, pas Dievo Motiną - Gailestingumo Mergelę Mariją. Ateiname čia netuščiomis: nešini neišmatuojamom jūrom skausmo, atodūsių, ašarų, kančios, bejėgiškumo… Esame tokie silpni ir pažeidžiami, tad lenkiame galvas prašydami Mergelę Mariją užtarimo ir paguodos. Patikime Jai savo svajones, lūkesčius, planus. Gaila, bet, įnikę į savo bėdas, dažnai pamirštame Marijai padėkoti… O paskui, atsikvėpę Motinos glėbyje, įkvėpti vilties, nuskaidrėję iš koplyčios tais pačiais nuvaikščiotais laiptais pasileidžiame į pasaulį…

Šv. Teresės ir Aušros Vartų parapijos ganytojų mintys

Klebonas rektorius mons. Edvardas RYDZIKAS:

Esate vienos garsiausių Lietuvoje Šv. Teresės bažnyčios ir Aušros Vartų šventovės klebonas. Kokių darbų ir rūpesčių verpetuose jums tenka suktis?

Pirmiausia tenka rūpintis šios šventovės meno vertybėmis. Šįmet pavyko restauruoti Aušros Vartų koplyčios skliautą, atnaujinti skliauto detalių auksavimą, sutvarkyti laiptus, vedančius į koplyčią. Dabar rūpinamės koplyčios langais.

Mons. Edvardas Rydzikas


Sugrįžo į amžinojo poilsio vietą

Lapkričio 3 dieną Pažaislio Švč. M.Marijos Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčioje vyko neeilinis paminėjimas. Priešais altorių, ant pakylos, stovėjo du kuklūs tamsia vyšnių spalvos audiniu aptraukti karstai - du didesni ir vienas mažytis. Tai Kristupo Zigmanto Paco, jo žmonos grafaitės Klaros Izabelės Laskaris ir tik aštuonių dienų amžiaus sulaukusio sūnelio palaikai. Kairėje altoriaus pusėje stovėjo Kauno valstybinis choras (meno vadovas ir dirigentas prof. Petras Bingelis), dešinėje - Lietuvos šv. Kazimiero seserų kongregacijos seserys vienuolės. Garbingoje vietoje kabėjo Stebuklingosios Švč. M.Marijos Gailestingumo Motinos paveikslas, padabintas padėkos ženklais - votais.

Laidotuvių procesija eina prie amžinosios poilsio vietos


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija