Atnaujintas 2005 liepos 20 d.
Nr.54
(1355)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Šeimyninis vokalinės
ir fortepijoninės
muzikos vakaras

Lietuviškos
dvasios žadintojas

Žmogaus balsas

Oskaras Milašius.
Trys gyvenimai

Prelatas Mykolas
Krupavičius –
Lietuvos pilietis
ir patriotas

Mokytojas,
kompozitorius,
choro vadovas

Lietuvos
europarlamentaro
rečitalis

Pasaulio lietuviai
savo tėvų
ir protėvių ir žemėje

Kazimieras Dobkevičius

Dalis Pasaulio lietuvių bendruomenės
suvažiavimo dalyvių prie Trakų pilies

Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdybos pirmininkas Gabrielis Žemkalnis kasmet sukviečia bendruomenių kraštų valdybų pirmininkus, Jaunimo sąjungos kraštų valdybų pirmininkus, jų atstovus, taip pat kviestinius asmenis. Šiemet susitikimui pasirinkta senoji Lietuvos sostinė – Trakai. Labai greitai keičiasi pasaulio lietuviai. Jie yra labai skirtingi. „Negalima lyginti, tarkim, Čikagos ir Irkutsko lietuvių, nors ir vieni, ir kiti – pasaulio lietuviai. Jų įnašai svarbūs, bet skirtingi,“ – teigia PLB vadovas G.Žemkalnis.Apibendrinti pasaulio lietuvius labai sunku, nes reikia vertinti atskirų bendruomenių veiklą, žiūrėti, ką jos yra pasiekusios. Sibiro lietuviai mums atskleidė istorinę tiesą, o Čikagos (plačiąja prasme) davė ir duoda demokratijos supratimą, valdymo idėjas, politinę kultūrą. Lietuvoje dar vis stereotipiškai suprantama, kas yra pasaulio lietuviai, kas ta Pasaulio lietuvių bendruomenė. Esmė – mes esame viena tauta. Pasak G.Žemkalnio, Lietuvoje dar nuo pokario ir vėlesnių laikų gajus stereotipas, kad užsienio lietuvis – tai turtingas dėdė iš Amerikos. Tai klaidingas stereotipas.


Fondo „Į laisvę“ XIV studijų savaitė

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Švedijos žurnalistas, vertėjas,
rašytojas, puikiai mokantis
lietuvių kalbą, Jonas Ohmanas

Daugelyje studijų savaičių, be iškiliausių Lietuvos politikos, visuomenės ir kultūros veikėjų, aktyviai dalyvavo ir dalyvauja žinomi lietuvių išeivijos veikėjai, poetai, rašytojai. Fondas „Į laisvę“ lietuviškai kultūrai ugdyti buvo įkurtas 1960 metais JAV kaip ne pelno siekianti visuomeninė, kultūrinė organizacija. Fondo tikslai: skatinti ir leisti įvairias studijas bei knygas istorine, filosofine, religine ir grožine tematika, remti kultūrinę bei patriotinę veiklą išeivijoje, o atkūrus Lietuvos nepriklausomybę – ir Tėvynėje. 1990 metais „Į laisvę“ fondo filialas įkuriamas Lietuvoje, kuris taip pat ėmėsi leisti įvairias knygas, leidinius, organizuoti istorinių ir politinių studijų savaites. Pernai vykusioje studijų savaitėje Kaune gvildenta tema „Demokratijos pamokos ateities Lietuvai“, šiemet – „Lietuvių rezistencija, 1941metų įvykiai ir jų vertinimas“.


Trys dienos archeologijos

Bronius VERTELKA

Ukmergiškiai Vida ir Darius
Vaitkevičiai žavėjo iš molio
žiedžiamais gaminiais

Tūkstančiai žmonių apsilankė VII tarptautiniame eksperimentinės archeologijos festivalyje „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“. Buvusioje senosios Lietuvos sostinėje atgijo kadaise viręs gyvenimas – Pilies kalne ir Pajautos slėnyje trims dienoms įsikūrę dalyviai pristatė ne tik archajiškus dirbinius, bet ir autentiškus jų gamybos būdus. Festivalis sulaukė svečių iš užsienio. Senovinius amatus, karybą, archajišką muziką UNESCO globojamame kultūros rezervate pristatė apie 300 meistrų, muzikantų, karių iš Lietuvos ir Baltarusijos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos, Rusijos, Prancūzijos.


Susitaikę priešai šventė drauge

Lietuvos vietinės rinktinės ir Lenkijos armijos krajovos karo veteranai Griunvalde kartu minėjo Žalgirio mūšio 595-ąsias metines

Lietuvos vietinės rinktinės
ir Lenkijos armijos krajovos
kariai Beržnikų karių kapinėse,
prie lietuvių savanorių kapų,
žuvusių 1920 metais mūšyje dėl Seinų

Praėjusį savaitgalį buvę Lietuvos vietinės rinktinės kariai kartu su Lenkijos armijos krajovos kariais veteranais dalyvavo Žalgirio mūšio minėjimo šventėje Griunvalde (Lenkijoje).

Pakeliui į minėjimą maždaug 50 žmonių delegacija užsuko į Seinus, kur padėjo gėlių prie lietuvių poeto, Seinų vyskupo Antano Baranausko, karių kapų.


Vatikano biudžetas išvengė deficito

Mindaugas BUIKA

Šventojo Sosto Ekonominių reikalų
prefektūros vadovas kardinolas
Serdžijus Sebastianis

Liepos pirmoje pusėje tradiciškai skelbiama Vatikano konsoliduota finansų ataskaita už praėjusius finansinius metus šiemet pradžiugino tuo, kad po trejų deficitinių metų Šventojo Sosto biudžetas vėl tapo perteklinis. Taip pat buvo pranešta, kad pernai padidėjo Bažnyčios kanonų numatyti pasaulio diecezijų įnašai Romos Kurijos dikasterijoms išlaikyti, tačiau pasaulio tikinčiųjų aukos Šventojo Tėvo labdaros veiklai šiek tiek sumažėjo. 2004 finansiniais metais perteklių taip pat pasiekė atskirai skaičiuojamas Vatikano miesto valstybės savivaldos biudžetas, kuris 2003-iaisiais buvo deficitinis.


Siūlo plėsti Lietuvos orlaivių gamybą

JAV Čikagos aviatorius ir verslininkas
Erikas Rudzinskis su sklandytuvo
LY–XXX modeliu

Kauno technologijos universiteto Centriniuose rūmuose vyko seminaras, kurio tikslas – galimybės išplėsti Lietuvos aviacijos industriją tarptautiniu mastu, įtraukiant universitetų mokslinius tyrimus. Įžanginiu žodžiu KTU rektorius prof. Rimutis Bansevičius sveikino tokią iniciatyvą. Dr. Antanas Adomėnas papasakojo apie sportinės aviacijos plėtrą JAV, mūsų garsiuosius lakūnus S.Darių ir S.Girėną, kurie iš Amerikos rengėsi skristi į Lietuvą.


Neveiklumo kaina

Viena parodos nuotraukų.
Maršalų salos

Klimato kaita – tai didžiausias iššūkis mums. Kodėl? Iš pradžių Vilniuje, „Prospekto“ galerijoje, veikusi, o paskui perkelta ir į Kauno architektų namų galeriją dešimties žymiausių pasaulio fotografų išdidintų nuotraukų keliaujanti paroda „NorthSouthEastWest“ („Šiaurė Pietūs Rytai Vakarai“ – 360 laipsnių klimato kaitos apžvalga), beje, patalpinta ir internete: www.northsoutheastwest.org, yra nepaprastai svarbus reiškinys ne tik mūsų fotografijos mene. Tai rodo ir solidus parodos katalogas, ir prabangiai išleistas 184 puslapių jos autorių fotoalbumas, kurį, talkinant parodą pristačiusiai Britų tarybos direktorei Lietuvoje Linai Balėnaitei, vernisažo metu buvo galima netgi išlošti žiūrovų vizitinių kortelių pagalba.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija