Atnaujintas 2005 liepos 27 d.
Nr.56
(1357)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Aktoriaus dovana
gimtinės muziejui

Petro Vaičiūno
115-asis gimtadienis
„Tėviškės pastogėj“

Sakralinių temų
motyvai tapyboje

Oskaras Milašius.
Trys gyvenimai

Kraupios lietuvių
istorijos paslaptis

Apie politikos
bendrumą

Kada būna politika

„Kitas
pasirinkimas“ –
prieš dešiniuosius?

Neleisime kiršinti

Dėl Kauno sporto
ir pramogų rūmų
statybos Nemuno
pusiasalyje

Linksmų jums
milijonų!

Veržia ne tik politinę,
bet ir ekonominę
kilpą

Kremliaus
oberšturmbanfiureris

Maskvos
manipuliacijos
ir cinizmas

Pasaulis panikuoja

Petras KATINAS

Taip po sprogimo atrodė
viešbutis Šarm el Šeicho kurorte
EPA-ELTA nuotrauka

Po teroristinių išpuolių Londone ir pakartotinų bandymų sukelti panašius sprogimus Anglijos sostinės metro, Europoje, nė kiek neperdedant, kilo panika. O ką jau kalbėti apie Iraką, kur nuo teroristų mirtininkų išpuolių kasdien žūva po keliasdešimt žmonių! Europos valstybių vyriausybės pasimetusios ir nebežino, ko griebtis. Netgi išgirtoji Londono policija, praėjusią savaitę vienoje Londono metro stotyje nukovusi įtariamą teroristą, lyg ir apsijuosusį sprogmenų prikimštu „šachido“ diržu, pakliuvo į gana nemalonią situaciją. Pasirodo, nukautasis metro ne teroristas, o išeivis elektrikas iš Brazilijos, visai nesusijęs su islamo radikalais.


Europos jaunieji lengvaatlečiai varžėsi Kaune

Romas Bacevičius

Oficiali čempionato atidarymo
ceremonija Kauno S. Dariaus
ir S. Girėno stadione
Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotrauka

Prieš savaitę, trečiadienio vakarą, Kauno S. Dariaus ir S. Girėno stadione buvo iškilmingai atidarytas vienas didžiausių pastarųjų metų Lietuvos sporto renginys - XVIII Europos jaunimo (iki 20 metų) lengvosios atletikos čempionatas, kuris užtruko keturias dienas ir baigėsi sekmadienio vakarą.


Buvę priešai, dabar bičiuliai, Žalgirio mūšio minėjime

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Lietuvis Antanas Paulavičius
kartu su lenku Vaclavu Pacyno
rengiasi Žalgirio mūšio
lauke padėti vainiką

Kai 2004 m. rugsėjo 2 d. Prezidentūroje, dalyvaujant Lietuvos Respublikos prezidentui Valdui Adamkui ir Lenkijos Respublikos ambasadoriui buvo pasirašytas susitarimas dėl tarpusavio susitaikymo bei Antrojo pasaulinio karo skriaudų atleidimo tarp Lietuvos vietinės rinktinės karių savanorių sąjungos (pirmininkas Antanas Paulavičius) ir Armijos krajovos klubo (pirmininkas Vaclavas Pacyno) buvusių karinių formuočių karių, daug kas buvo nustebinti.


Garsiojo lituanistų kurso susitikimas

Juozas AUKŠTAITIS

Vilniaus universiteto
M.K. Sarbierijaus kiemelyje
susitikę lituanistai, šią Alma Mater
baigę prieš 45-erius metus

Neseniai Vilniaus universiteto M.K.Sarbievijaus kiemelyje susitiko lituanistų būrys, prieš 45 metus baigęs šią aukštąją mokyklą. Šis lituanistų kursas garsėjo savo idealizmu ir veikla dar savo studijų metais. Jame mokėsi dabar jau visoje Lietuvoje tokios žinomos asmenybės, kaip rašytojas Juozas Aputis, Lietuvos radijo ir televizijos diktorė Gražina Bigelytė, visada žiūrovų laukiamos televizijos laidos „Mūsų miesteliai“ autorė Nijolė Baužytė, poetas ir dailininkas Jonas Jackevičius, poetiškas knygas rašantis Leopoldas Stanevičius, publicistė Elena Skaudvilaitė, kraštotyrininkai Antanas Papšys, Henrikas Valeika, didelio poezijos talento turėtojas, Lietuvai atgavus nepriklausomybę tapęs ELTA direktoriumi Adolfas Gurskis, kalbininkas Albertas Ružė, dabar docentas Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete, kurį laiką buvęs šio fakulteto prodekanas bei Kauno kunigų seminarijos lietuvių kalbos kultūros dėstytojas.


Ąžuolų kamienus pavertė skulptūromis

Marijona MIELIAUSKIENĖ, Bronius VERTELKA

Jurbarkietis Juozas Videika
sukūrė „Piemenėlio“ skulptūrą
Danguolės Urbutienės nuotrauka

Rokiškis tapo medžio drožėjų būrimosi centru. Neseniai čia vyko jų V respublikinis pleneras. Laisvalaikiu medžio meistrai turėjo progą susipažinti su Rokiškio krašto muziejaus ekspozicijomis, Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia, pabendrauti su rokiškėnais menininkais, aplankyti keletą gražiausiai tvarkomų rajono sodybų, pabuvoti prie Liongino Šepkos kapo Lebedžių kapinėse.


Atminties šviesa kūrėjų atminties žemėje

Rūta JONUŠKIENĖ

Rašytojų kalnelyje pagerbtas
Broniaus Radzevičiaus atminimas

Utenos rajone, Vyžuonose, Rašytojų kalnelyje, seniūnijos ir miestelio kultūros darbuotojų iniciatyva surengta Poezijos šventė, skirta iš Vyžuonų kilusio žymaus prozininko Broniaus Radzevičiaus 65-osioms gimimo ir 25-osioms mirties metinėms.

Prieš penketą metų Vyžuonose atsirado Rašytojų kalnelis, įamžinęs dviejų talentingų rašytojų – poeto Antano Masionio ir prozininko B.Radzevičiaus, anksti išėjusių į Amžinybę, atmintį. Prie pušyno prigludęs kalnelis, upės lankstas, melsvas tvenkinėlio lopas su dangaus klajoklių debesų nuotraukomis tarsi įgavo naują alsavimą. Skulptoriaus Henriko Orakausko sukurtos rašytojų skulptūros ir medinio angelo sparnai apgobia trapų ir amžiną gamtos peizažą – už Vyžuonos B.Radzevičiaus vaikystės trobos stogai.


Skamba varpelis į... praeitį

Janina SEMAŠKAITĖ

Sugrįžome, sugrįžome,
tarsi tų penkiasdešimt metų
nė nebūtų! Iš dešinės: antroje
eilėje trečia stovi mokyklos
direktorė Klavdija Kovalenkina,
pirmas – pavaduotojas Jonas
Albinas Čenkus. Penktas stovi
mokytojas Henrikas Maliauskas,
šešta - mokytoja Jūratė Savickaitė

18250 puslapių

Mūsų klasės dienyne jau aštuoniolika tūkstančių du šimtai penkiasdešimt puslapių, argi nenuostabu?

Daugelis dalykų, kurie atsirado pasaulyje, net įprastas šiandien televizorius, atsirado mūsų kartos amžiuje.

Drauge su savo mokytojais senos mokyklos kieme pro aprūkytus stiklus stebėjome visišką saulės užtemimą, kuris Lietuvoje vėl bus matomas tik po kelių šimtų metų.

Mes išgyvenome istorines, kupinas nerimo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienas.


Tapyba pražydo autoriaus 60-mečiui

Kaunietis tapytojas Alfonsas
Vilpišauskas Vilniuje, „Arkos“
galerijoje prie savo darbų
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotrauka

Vilnius. Lietuvos dailininkų sąjungos „Arkos“ galerijoje atidaryta kauniečio tapytojo Alfonso Vilpišausko kūrybos paroda, skirta autoriaus 60-mečiui. Baigęs tuometinio Vilniaus valstybinio dailės instituto (dabar Vilniaus dailės akademija) tapybos katedrą, per tris profesionalios kūrybos dešimtmečius A. Vilpišauskas surengė apie dešimt autorinių parodų Lietuvoje, dalyvavo daugelyje grupinių parodų Lietuvoje ir užsienyje, nuo 1990 metų yra modernistinės menininkų grupės „Angis“ narys.


Aštuoni muziejaus dešimtmečiai

Muziejaus darbuotojos (iš kairės)
Vitalija Vasiliauskaitė,
Jūratė Gaidelienė ir Alfreda
Petrulienė nepagailėjo
savo išmonės kurdamos parodą

Panevėžio kraštotyros muziejuje veikė paroda, skirta šio kultūros židinio gyvavimo 80-mečiui paminėti. Ekspozicijoje atskleista muziejaus istorija nuo jo įkūrimo prieškariu ir iki šių dienų.

Muziejus, savo fonduose sukaupęs 90 tūkst. eksponatų, galėjo parodyti tik jų dalį. Parodoje eksponuojami dokumentai, nuotraukos, iškarpos, spaudiniai, numizmatika, senove alsuojantys daiktai. Muziejininkai – kūrybinės minties nestokojančios asmenybės: Joana Viga Čiplytė yra keliolikos knygų apie Panevėžio kraštą bei jo žmones autorė, Istorijos skyriaus vedėja Alfreda Petrulienė – tautodailininkė. Skulptoriaus J.Zikaro memorialinio muziejaus Paįstryje vedėjas Bronius Mažylis – medžio drožėjas. Gintaras Lukoševičius yra žinomas fotografijos meistras.


Pensionato globotinių darbai

Parodos atidarymo metu
skambėjo dainos, kurias atliko
Eglė Stanevičiūtė, Aušra
Urmanavičiūtė (dešinėje)
bei Ruslanas Šerkšnys

Ukmergės viešojoje bibliotekoje veikia Jasiuliškio pensionato gyventojų Ruslano Šerkšnio ir Aušros Urmanavičiūtės darbų paroda. Pasak bibliotekos direktorės Rasos Griškevičienės, šio pensionato menininkų darbai eksponuojami nebe pirmą kartą.

R.Šerkšnys – Vilniaus liaudies meno studijos „Paletė“ narys, jo keramikos bei tapybos darbai buvo pristatyti įvairiose parodose. Vaikystėje Ruslanas lankė Vilniaus dailės mokyklą. Balio Dvariono muzikos mokykloje grojo akordeonu, vėliau įstojo į M.K.Čiurlionio meno mokyklą. Keramikos paslapčių sėmėsi Kauno aukštesniojoje meno mokykloje.


Galvotrūkčiais...

Petras KATINAS

Jau ne vienas pastebėjo, jog tada, kai didelė visuomenės dalis gyvena atostogų nuotaikomis, Vyriausybė ir Premjeras galvotrūkčiais priima įvairius svarbius sprendimus. Štai jau paskutinę dieną prieš atostogas skubiai sušauktame Vyriausybės posėdyje „ypatingos skubos tvarka“ Premjeras padalijo 60 milijonų litų mokesčių mokėtojų pinigų. Tie milijonai buvo skirti ministerijų pastatų „rekonstrukcijai“. Kitaip tariant, ir taip jau išblizgintiems rūmams gražinti ir tobulinti, kad ten sėdintiems valdžios vyrams ir damoms būtų dar patogiau ir maloniau, nors ir taip ten visokiausių patogumų per akis.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija