Atnaujintas 2006 birželio 2 d.
Nr.42
(1442)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Marijampolės dekanate

Kongreso belaukiant

MARIJAMPOLĖ. Gegužės 13-14 dienomis Marijampolėje vyko Marijampolės dekanato Eucharistinis kongresas. Pirmosios dienos programoje dalyvavo apie šimtas penkiasdešimt jaunų tikinčiųjų, atstovaujančių dekanato parapijoms. Programa vyko Marijampolės šv. Vincento parapijoje, ji prasidėjo Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Joje Marijampolės šv. Vincento ir šv. arkangelo Mykolo, Kalvarijos, Sasnavos, Liudvinavo, Kazlų Rūdos parapijų jaunimo chorai giesmėmis, o skaitovai mąstymų tekstais šlovino Eucharistinį Jėzų. Gegužės mėnesį pagerbiame Švč. Mergelę Mariją, tad prieš šv. Mišias visi pagiedojo Dievo Sūnaus Motinai skirtąją litaniją.

Vakaro šv. Mišių koncelebracijai vadovavo vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, kuris pasidžiaugė gausiu būriu jaunų tikinčiųjų, drąsino atpažinti Dievo meilę, teikiamą ir rodomą šv. Mišių metu. Komentuodamas Evangelijos ištrauką apie vynmedį ir šakeles, Kalvarijos vikaras kun. Vytautas Mazirskas priminė, kad krikštu esame Kristaus bažnyčios dalis lyg šakelė vynmedyje. Nemaitinama gyvybės syvais vynmedžio šakelė nudžiūsta ir ją belieka išpjauti, išmesti ar sudeginti. Eucharistija per Gyvybės Duoną Kristų nuolat dalija šiuos „syvus“ idant mes turėtume Gyvenimą, kad apsčiai jo turėtume. Šv. Mišios pasibaigė palaiminimu Švenčiausiuoju Sakramentu. Vėliau Šv. Šeimos seserys kartu su būriu vaikų bažnyčioje mokė visus susirinkusiuosius giedoti ir šlovinti Viešpatį animacijomis (giesmės, lydimos kūno judesių ir gestų). Po to Šv. Vincento parapijos kieme vyko agapė, kurios metu visi vaišinosi žemiškomis gėrybėmis. Jos metu grojo ir giedojo Krikščioniška jaunimo grupė iš Marijampolės.

Sekmadienį parapijų tikintieji vėl būriavosi prie Šv. Vincento bažnyčios, kur prie savo parapijos vėliavos rikiavosi Švenčiausiojo Sakramento procesijai į Šv. arkangelo Mykolo Baziliką Marijampolės miesto gatvėmis. Atėjus į Baziliką vyko trumpa Švenčiausiojo Sakramento adoracija, o 13 valandą prasidėjo iškilmingos šv. Mišios, kurioms vadovavo vysk. Rimantas Norvila. Su juo kartu meldėsi Marijampolės dekanato kunigai ir tikintieji, giedojo jungtinis parapijų choras.

K.V.M.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija