Atnaujintas 2006 birželio 2 d.
Nr.42
(1442)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Pasveikino žurnalistus su jų švente

Gegužės 26 dieną Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius surengė tradicinę spaudos konferenciją žiniasklaidos bendradarbiams Katalikų Bažnyčios minimos 40-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo dienos proga. Arkivyskupas trumpai pristatė du šiai šventei paminėti skirtus dokumentus – popiežiaus Benedikto XVI žinią ir Lietuvos vyskupų laišką tikintiesiems. Taip pat tradiciškai aštuntąjį kartą už krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą per visuomenės komunikavimo priemones ir sąžiningos žurnalistikos pavyzdį įteikė „Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimus keliems žiniasklaidos atstovams.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija