Atnaujintas 2006 birželio 9 d.
Nr.44
(1444)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Malda už abiturientus

Svėdasuose, kaip ir kitose šalies vietovėse, abiturientams – pats egzaminų įkarštis. Tiktai svėdasiškiams jaunuoliams šie mokslo metai yra nepaprasti: visai prieš pat mokslo metų pabaigą Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto vidurinė mokykla tapo gimnazija. Anykščių rajone – tai pirmoji kaimo vidurinė mokykla, įgijusi gimnazijos statusą. (Anykščių mieste yra Jono Biliūno ir Antano Vienuolio gimnazijos.) Mokslo metų pabaigoje Svėdasuose įvyko ir iškilminga gimnazijos inauguracija. Pasveikinti šios mokymo įstaigos kolektyvo atvyko daug buvusių moksleivių, gausus būrys svečių iš Anykščių rajono savivaldybės, Utenos apskrities, įvairių šalies vietovių.

Taigi dabartiniai dvyliktokai, pradėję mokytis Svėdasų J.Tumo-Vaižganto vidurinėje mokykloje, jau išsineš į gyvenimo kelią Svėdasų J.Tumo-Vaižganto gimnazijos baigimo atestatus.

Jau daug metų Svėdasuose puoselėjama graži tradicija – prieš egzaminų „maratoną“ aplankyti miestelio centre esantį lietuvių literatūros klasiko kanauninko J.Tumo-Vaižganto paminklą (skulpt. Bernardas Bučas), taip pat pasimelsti Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje. Tiesa, anksčiau abiturientai ateidavo į savo maldos namus pavieniui ar atskiromis grupelėmis jiems patogiu laiku. O šį pavasarį buvo kitaip. Vieną sekmadienio rytmetį į šv. Mišias susirinkę parapijiečiai gerokai nustebo, išvydę į šventovę plūstantį gausų būrį gražiai pasipuošusių, rimtai nusiteikusių jaunuolių. Bažnyčios priekyje jiems specialiai buvo paruoštos vietos, jiems tą rytmetį buvo skirti gražiausi, prasmingiausi linkėjimai, maldų žodžiai. Parapijos klebonas kun. Rimantas Kaunietis pasidžiaugė, kad Svėdasuose užgimsta nauja tradicija, nes visi abiturientai atėjo pasimelsti ne pavieniui, o visi kartu. Taip, be abejonės, bus ir ateityje. Ganytojas linkėjo abiturientams Dievo palaimos, kvietė visus parapijiečius už juos pasimelsti. O šv. Mišių pabaigoje dvyliktokams buvo suteiktas palaiminimas.

Vytautas BAGDONAS

Svėdasai, Anykščių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija