Atnaujintas 2006 liepos 19 d.
Nr.54
(1454)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Unikalus lietuviškos kultūros šaltinis

Dr. Gražina Kačerauskienė

„Skambantys kankleliai“.
Diriguoja Asta Motuzienė
Vyto Jurkos nuotrauka

Pražilusios kanklės, prikelkite dvasią

Iš tūkstančių bočių kapų,

Naujieji vaidilos, užgaukite drąsiai

Stygas sidabrinių garsų!

                (Pranas Lembertas)

Kanklininkų vasaros stovykla Užpaliuose

Artėjant Valstybės dienai, liepos 6-ajai, į vasaros stovyklą „Skambantys kankleliai“ Užpaliuose suvažiuoja Lietuvos kanklininkai. Šiais metais liepos 3-7 dienomis stovykloje kankleliai nuskambėjo šeštąjį kartą. Prieš septynerius metus šio renginio sumanytojai ir organizatorei Astai Motuzienei rūpėjo suburti draugėn įvairių Lietuvos regionų tradicinių kanklių kolektyvus ir taip prisidėti prie liaudiškojo kankliavimo tradicijų išsaugojimo ir puoselėjimo, senųjų papročių, gimtojo krašto pažinimo.


Susitikimas su Jonu Aisčiu

Stanislovas ABROMAVIČIUS

Aldona Puišytė-Grigaliūnienė
ir Robertas Keturakis

Kasmet vidurvasarį, per didįjį gamtos sužydėjimą, renkasi į Rumšiškes (Kaišiadorių r.) poeto Jono Aisčio (1904 07 07–1973 06 13) gerbėjai pažymėti didžiojo lyriko gimtadienį. Su šiuo kraštu susijusi jo vaikystė, tas kraštas, kuris, kaip sakė išeivijoje gyvenęs kūrėjas, jį poetu ir padaręs. Miestelio bažnytėlė, kuri 1958 metais tuomečio klebono kun. Jono Žemaičio pastangomis atkeliavo iš būsimo Kauno marių dugno, dar mena Aleksandravičių Jonuko dvasią. Čia jis, už Nemuno buvusio Kampiškių dvaro kalvio Kazimiero Aleksandravičiaus ir vaikus auginusios Marijonos jaunėlis, po gimimo mirtimi vadavęsis, 1904 m. liepos 17 d. vikaro kun. Juozapo Pakalniškio buvo pakrikštytas, o dar po gal devynerių metų mamos išmokytas poterių iš klebono kun. Petro Galkaus priėmė Pirmąją Komuniją.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija