Atnaujintas 2006 liepos 19 d.
Nr.54
(1454)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

„Esu savo tėvo mokinys ir sekėjas“ Pokalbis su prof. Stasio Šalkauskio sūnumi dr. Juliumi Šalkausku

Dr. Aldona Kačerauskienė

Dr. Julius Šalkauskas su mama
Julija 1986 metais, švenčiant
S.Šalkauskio 100-metį

Gegužės pabaigoje Lietuvių katalikų mokslų akademija pasveikino savo narį fiziką dr. Julių Šalkauską 75-ojo jubiliejaus proga. Dr. J.Šalkauskas maloniai sutiko pasikalbėti ir su „XXI amžiaus“ korespondente. Šnekučiavomės tame pačiame kambaryje, kuriame jau sunkiai sirgdamas gyveno jo tėvas prof. Stasys Šalkauskis (1886-1941). Čia su pagarba saugomi jo raštų tomai, asmeniniai daiktai, rankraščiai. Buto sienas puošia Julijos Paltarokaitės-Šalkauskienės (1904-1994) tapyti paveikslai. Daug portretų. Ji buvo sumaniusi nutapyti visos gausios Šalkauskių giminės portretus, tačiau nesuspėjo.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija