Atnaujintas 2006 rugsėjo 6 d.
Nr.66
(1466)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Jis budėjo Tėvynės sargyboje...

Robertas Čerškus

Paminklas prie Bražuolės

Lietuvos Valstybės sienos apsaugos tarnyboje (VSAT) šiuo metu dirba apie penki tūkstančiai pareigūnų ir tarnautojų. Vidurvasarį, birželio 29 dieną, buvo minima Lietuvos pasieniečių diena. Ši profesinė šventė pirmą kartą Lietuvoje buvo paminėta prieš 84 metus – 1922-aisiais. Po to, kai Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Petras Šimkus pasirašė įsakymą kariuomenei, kuriuo įteisino Pasieniečių dieną – birželio 29-ąją – kaip Pasienio pulko šventę.


VACLOVAS VOVERIS-ŽAIBAS Ištrauka iš spaudai rengiamos knygos

Prof. Ona Voverienė

Kas pilkapį mums supils.

Ar senovinį tuščią kenotafą?

Kas jį Kryžium paženklins?

Nenorim bevardžių lemties…

Klaidžiot be vietos nenorim.

Nenorim toj prievartos dykroj

Pražuvusios atminties…

                           Aldona Puišytė

Iki 1948 metų Lietuvos partizanai dar tebetikėjo, kad įvyks stebuklas: Vakarai paskelbs komunistinei Sovietų Sąjungai karą dėl jos vykdomo pavergtų tautų genocido; Lietuvos partizanai irgi dalyvaus tame kare, siekdami laisvės ir nepriklausomybės savo valstybei; dalis jų neišvengiamai žus, tačiau didžioji tautos dalis sulauks laisvės ryto ir atkurs nepriklausomą savo valstybę.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija