Atnaujintas 2006 spalio 20 d.
Nr.79
(1479)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Įkvepiantis naujų šventųjų liudijimas

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
laimina į kanonizavimo iškilmes
susirinkusius tikinčiuosius

Vėl iškeldamas dvasinio luomo narių šventumo pavyzdžius, popiežius Benediktas XVI praėjusį sekmadienį, spalio 15 dieną, Vatikano Šv. Petro aikštėje celebruotose iškilmėse kanonizavo vyskupą, diecezinį kunigą ir dvi seseris vienuoles, gyvenusius skirtingomis epochomis ir sąlygomis, tačiau vienodai ištikimai tarnavusius Bažnyčiai ir rodžiusius meilę vargstantiems ir kenčiantiems žmonėms. Šventaisiais buvo paskelbti: pasiaukojamai evangelizavęs tikėjimo persekiojimo laikotarpiu meksikiečių vyskupas Rafaelis Gvisaras Valensija (1878-1923), kurčnebylių apaštalas ir moterų vienuolijos įkūrėjas italų kunigas Filipas Smaldonė (1848-1923), dvi seserys vienuolės – italė Roza Venerini (1656-1728) ir prancūzų kilmės amerikietė Teodora Geren (1798-1856) – irgi įkūrusios vienuolių bendruomenes, žinomos švietėjiška ir misijine veikla.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija