Atnaujintas 2006 spalio 20 d.
Nr.79
(1479)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslo vainikavimo iškilmės

Kan. teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS

Iškilminga eucharistinė procesija
aplink Žemaičių Kalvarijos Baziliką

Ypatingam ir labai svarbiam įvykiui – Žemaičių Kalvarijos stebuklingojo Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo vainikavimui popiežiaus Benedikto XVI birželio 23 dieną Vatikane pašventintomis karūnomis visa Telšių vyskupija ruošėsi nuo liepos 23 dienos, kada vyskupijoje vyko Mariologinis kongresas.

Paveikslo vainikavimo iškilmių išvakarės buvo skirtos jaunimui. Šeštadienio, spalio 7 dienos, popietę į Žemaičių Kalvariją rinkosi katalikiškas jaunimas iš visos vyskupijos.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija