Atnaujintas 2006 spalio 20 d.
Nr.79
(1479)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Benediktas XVI pasveikino lenkus „Popiežiaus dienos“ proga

Popiežius Benediktas XVI pasveikino lenkų tautą pirmadienį, spalio 16 dieną, per Lenkijos televiziją pasakytoje kalboje. Šventasis Tėvas kreipėsi į lenkus „Popiežiaus dienos“ šventės, menančios Jono Pauliaus II išrinkimo Popiežiumi metines, proga. Popiežius sveikinimo kalbą pradėjo ir užbaigė lenkiškai.

Kalboje dalydamasis įspūdžiais apie Jono Pauliaus II išrinkimą popiežiumi ir pirmuosius jo pontifikato žingsnius, Benediktas XVI priminė tarsi viso pontifikato šūkiu tapusį Jono Pauliaus II raginimą „Nebijokite! Atverkite duris Kristui!“. „Džiaugiuosi, kad per du dešimtmečius būdamas šalia jo, galėjau gėrėtis jo gerumu ir draugyste, o dabar tęsti jo pradėtus darbus, lydimus jo iš dangiškojo Tėvo namų globojančio žvilgsnio“, – sakė Popiežius.

Benediktas XVI dėkojo Visagaliui Dievui už Jono Pauliaus II Kristui ir žmonėms pašvęstą gyvenimą, Šventosios Dvasios malone praturtinusį žmonijos įvykius brolišku ir taikiu nusistatymu. Šventasis Tėvas „Popiežiaus dienos“ proga taip pat kalbėjo apie didelę Jono Pauliaus II meilę Lenkijai, kuri jam buvo tarsi tikėjimą davusi motina. „Kiek daug jis meldėsi ir kiek pastangų dėjo, kad Lenkija atgautų laisvę! Tai įvykus, nesiliovė rūpinęsis, kad tautiečiai išmoktų gyventi Dievo vaikų, o ne šio pasaulio vaikų laisve ir kad išsaugotų tikėjimą“.

„Visa tai sudaro Jono Pauliaus II paveldą Lenkijos Bažnyčiai“, – kalbėjo per Lenkijos TV popiežius Benediktas XVI. Jis norėjo dalyvauti „Popiežiaus dienos“ renginiuose, kad galėtų Lenkijos Bažnyčią paraginti apaštalo Pauliaus žodžiais: „Būkite tvirti tikėjime! Jono Pauliaus II atminimas, jo darbų ir mokymo tyrimas tepriartina jus prie Kristaus“.

Nuo 2000 metų tradiciniam tapusiam minėjimui kasmet parenkama atitinkama tema. Šių metų „Popiežiaus dienos“ tema buvo „Jonas Paulius II – gailestingumo tarnas“. „Popiežiaus diena“ spalio 14-16 dienomis visoje Lenkijoje buvo švenčiama šimtais įvairių renginių – koncertais, pamaldomis, suvažiavimais, konferencijomis, premijų skyrimu, švietimo programų bei moksleivių ir studentų rėmimu.

Vienas pagrindinių „Popiežiaus dienos“ renginių buvo Varšuvos universitete spalio 14 dieną surengtas tarptautinis suvažiavimas. Jame prisiminimais apie Dievo tarną Joną Paulių II dalijosi kardinolas Josefas Tomko, vienas artimiausių Jono Pauliaus II bendradarbių, buvęs ilgametis Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas. Kardinolas J.Tomko apžvelgė 1968 metais prasidėjusią draugystę su tada dar jaunu Krokuvos arkivyskupu, 48 metų kardinolu Karoliu Vojtyla, jo išrinkimą popiežiumi 1978 metais ir reikšmingiausius ilgo pontifikato veiksmus, įgyvendintus ypač per Vyskupų sinodą, Tautų evangelizavimo kongregaciją ir tarptautines apaštališkąsias keliones.

„Jonas Pauliaus II buvo tikras Dievo žmogus, žmonijos ir Bažnyčios milžinas, savo veiksmais apšvietęs mūsų laikų istoriją“, – kalbėjo Tarptautinių eucharistinių kongresų Popiežiškojo komiteto pirmininkas kardinolas J.Tomko.

Kardinolas kalbą tarptautiniame kongrese užbaigė šiais žodžiais: „Vėjas, nuostabiai vartęs Evangelijos puslapius ant Jono Pauliaus II karsto, tebepučia. Šio didžio Popiežiaus darbai išlieka ir neša vaisius. Petras toliau gyvuoja per savo įpėdinius ir Kristus gyvena savo Bažnyčioje“.

Pagal VR

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija