Atnaujintas 2006 lapkričio 22 d.
Nr.87
(1487)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Valdininkams – auksinės „matrioškos“. Ir ne tik

Neseniai Rusijos finansų ministras A.Kudrinas lankėsi Singapūre ir, kaip jis pats pareiškė, buvo tiesiog šokiruotas ten galiojančios įstatyminės tvarkos. Visi Singapūro valdininkai – nuo aukščiausios iki žemiausios grandies – privalo gautas brangias dovanas parduoti aukcione, o už jos gautus pinigus pervesti į valstybės biudžetą. Todėl A.Kudrinas iškėlė idėją, jog pagaliau reikia įvesti nors kokią minimalią kontrolę dėl valdininkams įteikiamų dovanų. Rusijoje susikūrė ištisa atskira industrija, kuri gamina tokias brangias dovanas. Pavyzdžiui, garsiąsias rusiškas „matrioškas“, pagamintas iš gryno aukso ir nusagstytas brangakmeniais.


Grobis grąžinamas su išlygomis

Kaip žinoma, sovietų raudonajai armijai užėmus Vokietiją, iš jos buvo gabenama viskas. Ne tik fabrikų įrengimai, garvežiai, vagonai, laivai, bet ir neįkainojamos vertės meno ir kultūros vertybės. Sovietų maršalai ir generolai apstatė savo butus ir vilas ne tik brangiausiais baldais, bet ir papuošė garsiausių dailininkų paveikslais ir kitais kūriniais.


Bušo reveransai Putinui

Tuoj po Respublikonų partijai nesėkmingai pasibaigusių rinkimų į JAV Kongresą ir Senatą Baltųjų rūmų šeimininkas išvyko į savaitę trukusią kelionę po Azijos valstybes. Žinoma, kelionė buvo planuota iš anksto, išskyrus vieną įdomų dalyką. Galingas JAV prezidento Dž.Bušo lėktuvas pirmiausia nusileido Maskvos oro uoste, tariamai dėl degalų papildymo. Čia jau jo laukė Rusijos prezidentas V.Putinas su žmona, labai šiltai sutikę JAV prezidentą. V.Putinas esą paguodė Dž.Bušą dėl jo partijos pralaimėjimo rinkimuose ir pažadėjo tolesnę paramą jam ir, kaip teigiama, pakartojo jau ne kartą reikštą komplimentą, jog visiškai pasitiki juo, nes jų abiejų sielos – „giminingos“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija