Atnaujintas 2008 vasario 6 d.
Nr.10
(1603)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Gyvenimo vingiuose

Juozas Keliuotis apie Vincą Mykolaitį-Putiną

(Tęsinys. Pradžia Nr. 2, 4, 6, 8)

Vincas Mykolaitis-Putinas
su žmona Emilija Kvedaraite
vestuvių dieną 1935 metais
Nuotrauka iš Maironio lietuvių
literatūros muziejaus fondų

Seimų laikais krikščionims demokratams ir valstiečiams liaudininkams smarkiai besivaržant dėl valdžios, pastarieji labai pamėgo savo dienraštyje skelbti apie kunigų erotinės meilės nuotykius. Tai jų buvo aštrus ginklas prieš krikščioniškąsias partijas. Ir tam medžiagos niekad nestigdavo. Kunigai, itin įsivėlę į politiką, neišvengdavo vienokio ar kitokio kontakto su moterimis. Taip iškilo aikštėn kun. Olšausko, kun. prof. Jurgučio, kun. J. Purickio, kun. Viliamo ir kitų kunigų meilės istorijos. Įvykus 1926 metų perversmui, krikščionys demokratai ir valstiečiai liaudininkai atsidūrė opozicijoje ir, rodos, natūraliai turėjo bendromis pastangomis kovoti prieš autoritarinę A. Smetonos diktatūrą. Bet valstiečiai liaudininkai niekada neišsižadėjo šio savo aštraus ginklo prieš klerikalizmą ir toliau sėkmingai juo naudojosi, ypač jų dienraštį redaguojant J. Kardeliui.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija