Atnaujintas 2008 vasario 6 d.
Nr.10
(1603)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

„Kelionė“ jau žvalgosi skaitytojų

Kelias savosios asmenybės talento gerbėjų kartas „užsiaugino“ unikaliai darbštus Lietuvos valstybės kultūršvietos artojas, pirmasis antrosios Nepriklausomybės žurnalistinės V. Kudirkos premijos laureatas, daugelio įspūdingų leidinių autorius Bernardas Aleknavičius. Jo energijos ir idėjų – dešimčiai jaunųjų! Garbusis zanavykas, 44 metus – uostamiesčio kultūrinio gyvenimo gaivintojas, supažindino su naujausiu savo kūrybiniu „inkliuzu“ – beveik visą „brandųjį socializmą“ išgyvenusios, o vis dar išdidžios mūsų respublikos fotodokumentiniu 900 puslapių rankraščiu „Kelionė“. Tai – unikalus lobis. Klaipėdos miesto valdžia dabar pasielgtų itin teisingai ir kilniadvasiškai, paremdama savojo miesto kultūros veikėjo kūrybinio palikimo ryškiausios dalies išleidimą. Lauksime. Vieną „Kelionės“ egzempliorių autorius ketina patikėti saugoti (kaip iki šiolei!) jam bičiuliškos Ievos Simonaitytės bibliotekai. Keletą „kudirkiška“ gaida persmelktų tekstų siūlome ir „XXI amžiaus“ skaitytojams.


Iš „Prisiminimų mozaikos“

Mons. Jonas Balčiūnas

JANIS

Po pusryčių užėjau į barako kampelį, kur darbavosi kirpėjas rusas Saša. Aišku, savanoriškai, už atlyginimą. Priėmė mane maloniai. Galvą sulaistė vandeniu. Apkirpo, sušukavo. Net dirbtines bangas suspaudė. Pažiūrėjau į paduotą veidrodžio šukę ir pats savęs nepažinau.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija