Atnaujintas 2008 vasario 6 d.
Nr.10
(1603)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Ištikimas Sūduvos krašto sūnus

Edmundas Simanaitis

Jurgis Vaičiūnas

Kiekvieno rezistento, tremtinio, kario-savanorio, Gulago belaisvio mirtis neretai pažadina skaudų sąžinės priekaištą, kad su juo nespėta pasimatyti, pasikalbėti apie reikalus, pačius svarbiausius velioniui, o gal ir tebelaukiantiems savo eilės gyviesiems likimo draugams, bendrapiliečiams. Žmogus, išeidamas į Amžinybę, išsineša su savimi sukauptą patirtį, kuri iš tiesų yra Tėvynės istorijos dalelė. Velionio nuveikti darbai, patirtis, siekiai, pasiekimai verti atidaus dėmesio. Patirtis piliečių, dalyvavusių valstybės atkūrimo veikloje, laisvės kovose, vargusių Sibiro tremtyje, kentusių Gulago vergovę ir pažeminimus, yra neįkainojamos vertės tautos istorijos šaltinis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija