Atnaujintas 2008 vasario 6 d.
Nr.10
(1603)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Čečėnų Prometėjas

Antrajam Čečėnijos prezidentui Zelimchanui Jandarbijevui (1952-2004) atminti

Denis MUCHAMADAS

Antrasis Čečėnijos prezidentas
Zelimchanas Jandarbijevas

Zelimchanas Jandarbijevas gimė 1952 m. rugsėjo 12 dieną Kazachstane (kilęs iš Kelojaus teipo giminės), vėliau išsikėlė į gimtąjį Senųjų Itagų kaimą. Septyniolikos metų pradėjo dirbti pagalbiniu darbininku ir mūrininku. 1972 metais buvo pašauktas į sovietų kariuomenę. Dirbdamas įstojo į Čečėnijos – Ingušijos universiteto Filosofijos fakultetą, kurį baigė 1981-aisiais. Buvo vedęs, turėjo tris dukteris ir sūnų Daudą.


Sugalvotas „dievas“ pavirsta dulkemis

Kun. dr. Kęstutis A. TRIMAKAS

Kaip Aligierio Dantės „Dieviškoji komedija“ buvo viduramžių (bet taip pat visais laikais išliekantis) vaizdingas Dievo kūrinijos paveikslas, taip Filipo Pulmano (Philip Pullman) „His Dark Materials“ („Jo tamsiosios materijos“) yra šių postmodernių laikų dramatiška „istorija“, vaizduojanti sąmoningų būtybių sukilimą prieš apsimetėlį „Visagalį Autoritetą“, kuris iš dulkių susiformavęs dulkėmis vėl pavirtęs išnyksta. Kadangi Pulmanas šį „Visagalį Autoritetą“ pastato tradicinio, žmonijai apsireiškusio Dievo vietoj, jo gudriai prasikišanti išvada yra: Dievo nebuvo ir nėra. Tačiau pasakodamas savo „istoriją“ jis viską apvertė aukštyn kojom. Dėl to klaidingo žvilgsnio klaidinga yra ir jo išvada.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija