Atnaujintas 2008 vasario 6 d.
Nr.10
(1603)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Poetas, notaras, visuomenininkas

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Lembertų šeima 1933 metais

1927 metų savaitraštyje „Iliustruotoji Lietuva“ buvo išspausdintas jauno Biržų notaro Prano Lemberto eilėraštis „Tau, sesute, puikios gėlės“. Kompozitoriui Stepui Graužiniui sukūrus melodiją, „Tau, sesute“ tapo populiaria daina, skambėjusia kareivinėse, jaunimo susibūrimuose, studentų vakarėliuose. Dabar ją į savo repertuarą įtraukė ne vieno choro vadovas. Būtų užtekę to vieno eilėraščio, kad dainos žodžių autorių prisimintume šiandien, kai nuo jo gimimo praėjo 110, o nuo mirties 40 metų. Tačiau eilėraščių būta daug. Jų rinkiniai išleisti dar autoriui esant gyvam („Saulėtekiai“ 1935, „Baltija šaukia“ 1947) ir po jo mirties („Tau, sesute“ 1969 ir kt.).


Mirė rašytojas, literatūros tyrinėtojas, visuomenės veikėjas Viktoras Alekna

Viktoras Alekna (1915-2008)
Algimanto ŽIŽIŪNO nuotrauka

Sausio 30 dieną mirė Lietuvos rašytojų sąjungos narys, literatūros tyrinėtojas, prozininkas, poetas, publicistas Viktoras Alekna.

Rašytojas gimė 1915 m. kovo 19 d. Pašlynyje (Raseinių r.); baigė Raseinių gimnaziją, 1933-1937 metais VDU studijavo lotynų kalbą, lietuvių literatūrą ir pedagogiką, kurį laiką dirbo „Naujosios Romuvos“ redakcijoje. Mokytojavo Raseinių žydų, Alytaus, Kauno, Laukuvos gimnazijose. 1945 metais buvo suimtas, kalėjo Vorkutoje. Į Lietuvą grįžo 1957-aisiais. Švenčionėliuose dirbo melioracijoje, internatinėje mokykloje, 1960-1975 metais mokytojavo Jonavos ir Širvintų rajonų mokyklose, buvo Vilniaus technikos instituto dėstytojas (1991-1992), Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys (1995-1997). 1967 metais VU neakivaizdžiai baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. Nuo 1976-ųjų gyveno Kantrimiškyje (Širvintų r.), o nuo 1998 metų – Vilniuje.


Tėvynę mylėjęs labiau nei save

Antanina URMANAVIČIENĖ

Prie partizano kapo
artimieji ir giminaičiai

Sausio 15 dieną amžinybėn iškeliavo Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio (LLKS) Dainavos apygardos partizanų vadas, dimisijos kapitonas, partizanų šlovės metraštininkas Kazimieras Savičius.

1925 metais pavasaris gražiai Savičių porai, gyvenusiai Marijampolėje, padovanojo pirmagimį sūnų, kuris, atėjęs gyventi kovo 4-ąją, atsinešė ir šv. Kazimiero vardą. Vėliau šeima sulaukusi dar trijų vaikų – sūnų Jono ir Antano ir jauniausios dukrelės Teresės. Vaikai augo darnioj patriotiškai nusiteikusioje šeimoje, tėvas priklausė Šaulių sąjungai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija