Atnaujintas 2008 m. liepos 16 d.
Nr. 54
(1647)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Bažnyčia Australijoje: pasiekimai ir rūpesčiai

Mindaugas BUIKA

Į Australiją atvykusį popiežių
Benediktą XVI pasitiko šalies
vyriausybės vadovas Kevinas Radas

Išvystytos socialinės ir švietimo institucijos

Popiežiaus Benedikto XVI apaštalinio vizito Australijoje pa­grindinis tikslas yra dalyvauti Pa­saulinės jaunimo dienos renginiuo­se Sidnio mieste. Kartu Šventasis Tėvas lankosi vietinėje Katalikų Bažnyčios bendruomenėje, susitin­ka su australų katalikų vyskupais, kunigais, vienuolijų nariais ir narė­mis bei pasauliečiais, iškeldamas jiems svarbiausius sielovadinius už­davinius. Sekdami tarptautinės ži-niasklaidos pavyzdžiu, kartu su pra­nešimais apie Pasaulinės jaunimo dienos įvykius (apie kuriuos plačiau rašysime kituose „XXI amžiaus" numeriuose) pateikiame išsamesnę statistinę ir istorinę informaciją apie Australijos Bažnyčios esminius bruožus ir rūpesčius.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija