Atnaujintas 2008 m. lapkričio 28 d.
Nr. 90
(1683)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Kaišiadorių vyskupijoje

Merkinės dekanate

Paminėjo 90-ąsias Perlojos respublikos metines 

Šv. Mišiose Švč. Mergelės Marijos
ir šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje,
minint Perlojos respublikos
90-ąsias metinės

PERLOJA. Paminėta reikšminga ne tik Dzūkijai, bet ir visai Lietuvai data – 90-osios Perlojos respublikos metinės. Iškilmingame renginyje nuskambėjo salvės už Lietuvą, Perloją ir žuvusius už Lietuvos laisvę.

Šventinis renginys prasidėjo neseniai atnaujintame Perlojos kraštotyros muziejuje, kuriame atidaryta Perlojos istorinę praeitį liudijanti fotografijų ir istorinių dokumentų ekspozicija. Šią istorinę medžiagą po kruopelę surinko šviesaus atminimo mokytojas Antanas Volungėnas.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Šv. Ignoto Antiochiečio koplyčios atgimimas

Kun. Juliaus Meškauskas
sako homiliją atlaidų dalyviams

Paskarbiškiai. Kvėdarnos parapijoje, šalia Visdžiaugų kaimo yra Paskarbiškių kaimas, kuriame prieš keletą metų, senos koplyčios vietoje buvo pastatyta nauja. Ją aptarnauja Kvėdarnos parapijos klebonas vicedakanas kunigas Julius Meškauskas. Šiai koplyčiai yra suteiktas šv. Ignoto Antiochiečio titulas.

Buvęs Kvėdarnos parapijos klebonas kunigas Kazys Žąsytis (dabar klebonaujantis Vainuto parapijoje) savo knygelėje „Kvėdarnos parapijos istorija“ (2002 m.) apie Paskarbiškių koplyčią rašo: „Dvarininkas Ignacas Silvestravičius 1787 metais Paskarbiškių kaime pastatė koplyčią. Jai suteiktas šv. Ignaco titulas. Koplyčia buvo su dviem bokštais, viduje – trys altoriai. Šalia koplyčios stovėjo varpinė, kurioje buvo 160 svarų varpas. Koplyčia turėjo visus reikalingus bažnytinius rūbus, indus ir kitus reikmenis. Kunigui nebuvo skirta žemės. Jį, vargonininką, varpininką-šlavėją išlaikė dvaras. 1809 metais čia dirbo kun. A. Mažonovičius. Vėliau nuo 1822 metų dirbo kun. Jonas Jurcevičius, nuo 1831 – kun. Jonas Juškevičius, nuo 1833 – kun. Vincentas Monstavičius, nuo 1841 – kun. Benediktas Daugintas, 1848-1850 metais – kun. Vladislovas Lukauskis, nuo 1860-ųjų – kun. Juozas Stankevičius. Nuo 1861 metų Paskarbiškių koplyčiai kunigas nebeskiriamas“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija