Atnaujintas 2008 m. lapkričio 28 d.
Nr. 90
(1683)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Jono Pauliaus II apaštalinis paraginimas išlieka didžiąja chartija

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
skatina pasauliečių
bendradarbiavimą
Bažnyčios misijoje

Nepriimtinas katalikų pasauliečių pasyvumas

Pasibaigusios Popiežiškosios pasauliečių tarybos plenarinės sesijos tema „Dvidešimt metų po „Christifideles laici“ paskelbimo: atmintis, laimėjimai, nauji iššūkiai ir uždaviniai“ turėjo ypač sutelkti buvusių komunistinių šalių katalikų dėmesį. Juk popiežiaus Jono Pauliaus II posinodinio apaštalinio paraginimo „Christifideles laici“ („Kristų tikintieji pasauliečiai“) paskelbimas 1988 metų gruodžio 30 dieną sutapo su  išsivadavimo iš totalitarinės sistemos sąjūdžio pradžia.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija