Atnaujintas 2009 m. sausio 21 d.
Nr. 6
(1698)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Mintys apie Laisvės
gynėjų dienos
paminėjimą

Prisiminti žuvusieji
vardan laisvės

Tautos didvyrių
idealai – nemirtingi

Vertybių ubagystė

Dar kartą
apie Rainius

Lietuvos karininkai
priverstinėje
emigracijoje
Vokietijoje

Stasio Lozoraičio
premija – kunigui

Tautos balsai

Tęsiama maldos už krikščionių vienybę tradicija

Mindaugas BUIKA

Korėjos katalikų kunigas aukoja
šv. Eucharistiją

Dramatiškos padėties Korėjos pusiasalyje iššūkis

Šiemetinių Maldų už krikščionių  vienybę tema parinkta pagal Senojo Testamento pranašo Ezechielio viltingą maldą Dievui skirta atkurti vienybę į tuomet du valstybinius darinius (Judo ir Izraelio) padalintos ir svetimųjų (babiloniečių) pavergtos žydų tautos: „Kad juodu būtų sujungti tavo rankoje“ (Ez 37,17). Medžiagą minėtai 2009 metų maldų savaitei, kuri tradiciškai celebruojama nuo sausio 18 iki 25 dienos, parengė Korėjos ekumeninės grupės, remdamosios savo šalies padalijimo į komunistinio režimo valdomą Šiaurės Korėją ir klestinčią demokratinę Pietų Korėją. Šią medžiagą patvirtino ir publikavo Popiežiškoji krikščionių vienybės taryba ir Pasaulio Bažnyčių taryba.


Geruoju negausime nieko

Vytautas Visockas

Paskambinusi mirusio draugo našlė paklausė, ar jai eiti į mitingą prie Seimo, nes, pasak jos, tos profsąjungos įtartinos ir ji bijanti, kad neatsidurtų šių laikų jedinstvininkų mitinge?

Sąjūdininkai dabar su skaudama širdimi ima kelti balsą prieš tuos, kuriuos prieš aštuoniolika metų besąlygiškai saugojo ir rėmė. Man irgi sunku ir skaudu matyti, kaip žmonės, kuriais didžiavausi, netenka pasitikėjimo, tolsta arba visiškai nutolo nuo juos iškėlusių, valdžią ir galią suteikusių.


Po protesto mitingo ir riaušių

Po penktadienį Vilniuje įvykusio mitingo ir ypač po kilusių prie Seimo riaušių skaičiuojami nuostoliai, „analizuojami“ policijos veiksmai, ieškoma kaltų. Ar tikrai policija ir viešojo saugumo tarnyba, malšindama riaušininkus, neperžengė leistinų ribų, kaip teigiama oficialiame policijos veiksmų tyrimo pranešime? „XXI amžiaus“ žurnalistai tapo liudininkais to, kai buvo daužomi ir suiminėjami žmonės ir ne vien prie Seimo (mums iki ten nepavyko nukakti – jau ties Konservatorija pasitiko stiprios policijos pajėgos, buvo leidžiamos ašarinės dujos). Net ir apie pusė kilometro nuo Seimo, ties Lukiškių aikšte, Gedimino prospektu einančius du jaunuolius užpuolė (tiesiogine to žodžio prasme) apie dešimt policininkų. Vieną jų partrenkė ant asfalto, pradėjo daužyti, po to įsitempė į savo „varną“; beveik tuo pat metu kita policininkų grupė užpuolė šaligatviu ėjusį pensininką, užlaužė rankas ir nutempė į automašiną. Atokiau Seimo, prie pat Gedimino prospekto užpuolė būrelį moterų, kai jų paprašytas vyriškis pasišokėjęs aukščiau norėjo įžvelgti, kas dedasi prie Seimo – policija stengėsi vyrą nusitempti į „varną“, o ginančias jį moteris ėmė mušti. Toje pat vietoje policininkų paklaususią amerikietę lietuvę, kas čia vyksta, pradėjo tempti į „varną“, šiai šaukiant „Help me“ („Gelbėkite“) policininkai, supratę, kad nutvėrė „riaušininkę“ iš Amerikos, paleido. (Gražius „įspūdžius“ ji parsiveš iš savo tėvų krašto!) Neskaičiuojame apie 150 paleistų ašarinių dujų paketų, dėl kurių veikimo keletas „riaušininkų“ apalpo ir buvo nuvežti į medicinos įstaigas. Jau iškart galima buvo abejoti paskelbtais paskaičiavimais, kad 30-40 apdaužytų Seimo langų žalos vertė sudaro net du milijonus litų! Kiek tada įkainuojamas visas Seimo pastatas? (Jau aprimus riaušių aistroms pirmadienį buvo pranešta, kad padaryta žala Seimui beveik dešimtkart mažesnė ir tesudaro apie 230 tūkst. litų.)

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija