2009 m. gegužės 15 d.
Nr. 38
(1730)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Prisiminkime
praeities garbingas
kovas ir atnaujinkime
ryžtą kovoti
už Dievą ir Tėvynę…

Apyaušrio dalia
ar patekanti
putinizmo saulė?

Piligrimystės keliai

Kartais reikia
tiek nedaug...

Apie tikrą meilę

Ten, kur gimė Bažnyčia

Šventasis Tėvas apsilankė Vakarienbutyje

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI bučiuoja
kryžių Vakarienbutyje.
Šalia stovi pranciškonai,
kurių globoje yra ši šventovė

Pranciškonų Kustodijos istorinės ištakos

Popiežiaus Benedikto XVI vizito Šventojoje Žemėje programa buvo labai intensyvi, kone kiekvieną dieną vyko tarpreliginio pobūdžio susitikimai, pamaldos, buvo lankomos šventos vietos. Gegužės 12-ąją istorinėje Uolos mečetėje jis susitiko su vietos musulmonų didžiuoju muftiju, vėliau susitelkė maldai prie judėjams šventos Raudų sienos ir Hechal Šlomo dvasiniame centre susitiko su Izraelio vyriausiais rabinais. Be to, tą pačią dieną aplankė Jeruzalės lotynų katalikų katedrą ir aukojo šv. Mišias tikintiesiems po atviru dangumi Jozapoto slėnyje prie Evangelijoje minimo Alyvų sodo, kur Jėzus meldėsi prieš Kryžiaus kančią, buvo išduotas ir suimtas.


Holokausto aukų atminimas – ateičiai

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI su Izraelio
prezidentu Šimonu Peresu (dešinėje)
ir premjeru Benjaminu Netanjahu (kairėje)
per sutikimą Tel Avivo oro uoste

Izraelis ir Šventasis Sostas sutaria dėl religijos vaidmens

Nors popiežius Benediktas XVI savo besibaigiančioje kelionėje į Šventąją Žemę ne kartą akcentavo piligriminį, tai yra maldingąjį jos pobūdį, tačiau savo kalbose negalėjo apeiti ir daugelio aktualių socialinių bei politinių dalykų. Ypač tai buvo juntama Izraelyje, kur nuolat susiduria skaudžios nesenos praeities ir dabarties svarstymų temos. Štai ir praėjusį pirmadienį vykusioje iškilmingoje sutikimo ceremonijoje Tel Avivo oro uoste padėkoję Izraelio prezidentui Šimonui Peresui už šiltus sveikinimo žodžius, Šventasis Tėvas savo kalboje priminė sunkų Holokausto ir antisemitizmo patyrimą. „Yra tragiška, kad žydų tauta patyrė baisias ideologijų, kurios neigia kiekvieno žmogaus fundamentalų orumą, pasekmes“, – sakė Popiežius, nurodydamas į nacių vykdytą žydų genocidą Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu. Jis pabrėžė, kad apsilankymas Izraelyje jam suteikia tinkamą progą „pagerbti šešių milijonų žydų Šoa (Holokausto) aukų atminimą ir pasimelsti, kad žmonijai daugiau niekada netektų tapti tokio didžiulio nusikaltimo liudininke“. O toks pavojus išlieka, žinant, kad Benedikto XVI minėtos totalitarinės, didžiules kančias atnešusios ideologijos (tiek nacizmas, tiek ir komunizmas), turi aiškią sekuliaristinę, Dievo visagalybę neigiančią prigimtį. Todėl yra svarbūs Šventojo Tėvo žodžiai, pasakyti sutikimo kalboje, jog „kada žmogiškojo asmens religinis dėmuo yra neigiamas arba marginalizuojamas (kaip yra dabar daugelyje sekuliarizuotų vadinamosios Vakarų demokratijos šalių – M. B.), tada iškyla pavojus patiems nepaneigiamų žmogaus teisių teisingo supratimo pagrindams“. Popiežius sutikimo kalboje pasidžiaugė, kad Izraelio valstybė ir Šventasis Sostas pilnai sutaria dėl „pareigos suteikti religijai teisėtą vietą visuomenės gyvenime“. Izraelyje yra garantuota religijos laisvė ten gyvenantiems judaizmo, islamo, krikščionybės ar kitų tikybų išpažinėjams, kartu apribojant sekuliarizmo veikimą. (Pavyzdžiui, toje šalyje nėra vadinamosios „civilinės metrikacijos“, nes santuoka gali būti įtvirtinama tik savos religijos apeigomis.)


Lietuviško žodžio spaustuvė-muziejus

Benjaminas ŽULYS

Spaustuvės ab įkūrėjas ir vadovas
Vytautas Andziulis pasakoja
apie muziejaus eksponatus
Kazimiero DOBKEVIČIAUS nuotrauka

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena buvo pagerbta ir Kauno rajono Domeikavos seniūnijos Salių kaime, sovietmečiu visą dešimtmetį veikusioje pogrindinėje, dabar jau oficialiai veikiančioje spaustuvėje-muziejuje ab. Dabar ši spaustuvė priklauso Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejui. Spaustuvės įkūrėjas ir šeimininkas – buvęs ilgametis Kauno poligrafininkas, „Raidės“ spaustuvės padalinio vadovas Vytautas Andziulis. Sovietinės okupacijos metais Lietuvos laisvę, patriotizmą, tikėjimą, dorą ugdantis laisvas žodis buvo uždraustas, jo skelbėjai persekiojami, baudžiami. Bet ir tokiomis sąlygomis atsirado patriotų, tautos šviesuolių, kurie nepabūgo pavojų ir pogrindžio sąlygomis skelbė laisvą mintį, ją platino visuomenėje. Vienas tokių patriotų buvo V. Andziulis.


Prasminga išvyka

Išvykos dalyviai Kaune su katechetikos
centro atstovais. Pirmoje eilėje antras
iš dešinės – Telšių vyskupijos
katechetikos centro vadovas Lietuvos
katechetikos centro direktorius
mons. Rimantas Gudlinkis

Jau šeštus metus Telšių vyskupijos tikybos mokytojų metodinės tarybos paskutinis mokslo metų  posėdis vyksta vyskupijose. Kartu su dekanatų tikybos mokytojų metodinio būrelio vadovais išvažiuojamajame posėdyje kviečiami dalyvauti rajonų Švietimo centro ar Švietimo skyriaus atstovai, kuruojantys tikybą.

Šį pavasarį važiavome į Kauno arkivyskupiją. Stasio Šalkauskio kolegijos salėje mus pasitiko Kauno arkivyskupijos katechetikos centro vadovas  teol. dr. Artūras Lukaševičius. Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius kun. Gintaras Vitkus, SJ, papasakojo apie katalikiškos mokyklos veiklą, organizacines problemas ir skatino ieškoti galimybių steigti katalikiškas mokyklas, darželius. Daug naudingos informacijos, geros patirties išgirdome iš ses. Evelinos, dirbančios parapijos katechete, ruošiančios vaikus Sutvirtinimo sakramentui. Ses. Justina pasidalijo patirtimi apie „Alfa“ kursus tėvams. „Jeigu nedirbama su tėvais, neverta dirbti ir su vaikais“, – įsitikinusi ji.


Rinkimų vingiai

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Gegužės 17 dieną, sekmadienį, vyks prezidento rinkimų pirmasis turas. Rinkimų kampanijos eiga ir agitacija buvo gana blanki, nyki. Pilki debatai, pernelyg griežti reklamos apribojimai padarė meškos paslaugą – šią prezidentinę rinkimų kampaniją prisiminsime kaip itin vangią. Apžvalgininkas Virgis Valentinavičius taikliai pastebėjo kai kuriuos rinkimų kampanijos paradoksus: „Oficialiai leidžiamai vaizdingai agitacijai, kaip kokiam kiaulių gripui, uždėtas oficialių rinkimų stendų karantinas. Neestetiškas tas karantinas – toks „Raudonasis kampelis“ po atviru dangumi, kur vyrauja faneros, kartono stilistika bei degtukų dėžučių dailininkų darbo kandidatų portretai. Turėjo būti partijų finansų kontrolė ir juodųjų buhalterijų saulėlydis – išėjo rinkimų išvarymas iš viešojo gyvenimo. Sunku patikėti, kad atsitiktinai. Užuot kontroliavus partijų pinigų srautus, vienas po kito uždaromi oficialūs langai, per kuriuos partijos bei kandidatai galėjo parodyti savo veidus ir leisti tam oficialiai gautus pinigus. Vadinasi, rodysis kitur, leis neoficialius pinigus“.


Reklamos ir realybė

Neseniai paskelbta, kad probiotiniai jogurtai „Actimel“ ir „Activia“, ilgai ir plačiai reklamuoti kaip stiprinantys imunitetą ir gerinantys virškinimą, visiškai nėra tokie. Milijonai žmonių visame pasaulyje, raginti vartoti šiuos Prancūzijos pieno pramonės milžinės „Danone“ produktus sveikatai gerinti, sužinojo, kad jokio teigiamo poveikio šiuo požiūriu jie nedaro.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija