2012 m. rugsėjo 7 d.    
Nr. 33
(2008)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Stovėjęs ten, kur daugelis palūždavo

Dievo Tarnas arkivyskupas
Teofilius Matulionis

Rugpjūčio 20 dieną sukako 50 metų nuo Dievo Tarno Teofiliaus Matulionio mirties. Buvusio Kaišiadorių vyskupo mirties sukaktis paminėta vyskupijos Katedroje. Už arkivyskupo Matulionio paskelbimą palaimintuoju ir šventuoju buvo meldžiamasi ir Pivašiūnuose jau besibaigiančioje Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmės oktavoje.

Kaišiadorių Katedroje vykusį minėjimą pradėjo naujasis vyskupijos ganytojas vysk. Jonas Ivanauskas. Paskui dalyviai išklausė istoriko dr. Arūno Streikaus pranešimą „Arkivyskupas Teofilius Matulionis – Bažnyčios karys ir kankinys“. Vidudienį prasidėjo šv. Mišios, kurias koncelebravo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Luigi Bonazzi, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC bei Kaišiadorių vyskupijos kunigai, vadovavo Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas. Homiliją pasakė Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius. Jis teigė, kad būtų maža pasakyti, jog arkivyskupas T. Matulionis – neeilinė asmenybė. Popiežius Pijus XI jį aplankiusį vysk. Teofilių Matulionį pabučiavo ir pasakė: „Garbė lietuvių tautai, kuri davė tokį didvyrį“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija