2012 m. rugsėjo 7 d.    
Nr. 33
(2008)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Didysis fizikų atradimas ir kalbotyra

Milžiniškas atomo mikrodalelių greitintuvas, kurį sudaro 27 km ilgio žiedas, esantis po žeme Prancūzijos ir Šveicarijos pasienyje, yra pats sudėtingiausias iš kada nors sukurtų mokslinių instrumentų, kainavęs net apie 10 milijardų litų. Manoma, kad jis pajėgus sudaryti tokias sąlygas, kokios buvo iškart po Didžiojo sprogimo, ir galbūt padės atskleisti Visatos kilmės paslaptį. Jis jau atskleidė profesoriaus Peterio Higgso bozoną, dar vadinamą Dievo dalele, rodančią šviesos pavertimą mase. Apie visa tai mąstant prisimena Louiso Pasteuro žodžiai Šiek tiek mokslo paragavęs žmogus nutolsta nuo Kūrėjo, o tikras mokslininkas prie jo artėja.


Prisimename kunigą, lietuvybės puoselėtoją

Atskirų žmonių garbė greitai praeina, bet išlieka šlovės švyturys, metęs spindulius per amžių bangas.

Vydūnas

Rūsčių audrų, išbandymų kelius praėjo Katalikų Bažnyčia Lietuvoje. Kunigams skirta ypatinga misija. Jie budėjo ir budi, pasišventusiai dirba, kad mūsų žemėje nenutiltų Viešpaties balsas, neužgestų Jo uždegta Dieviškoji Šviesa, Didžioji Amžinybės Viltis. Kiekviena šalis, parapija neužmiršta dvasininkų, pasiaukojamai atlikusių savo didžią pareigą.


Maironio šventė ant Birutės kalno

Maironiečiai Palangoje ant Birutės kalno

Lietuvos maironiečių draugija rugpjūčio 17 dieną organizavo poezijos ir Maironio dainų popietę Palangoje ant Birutės kalno. Butrimonių maironiečiai parengė meninį vaizdelį, Juodaičių (Jurbarko r.) mergaitės grojo gitaromis, Betygalos (Raseinių r.) ir Marijampolio (Vilniaus r.) moksleiviai skaitė Maironio eiles. Visi maloniai klausėsi Klaipėdos „Vyturio“ vidurinės mokyklos folkloro ansamblio ir skaitovės Neringos Matusevičiūtės skaitomų Maironio eilėraščių „Ant Birutės kalno“, „Medvėgalio kalnas“. Maironiečiai klaipėdiškius pakvietė į svarbiausią draugijos šventę Maironiui Raudondvaryje ir Ringovėje prie Vilkijos šalia Nemuno, kur 1863 m. gruodžio 17 d. buvo suimtas sukilimo vadas kun. Antanas Mackevičius. Čia rugsėjo 22 dieną bus pašventintas paminklinis kryžius. Pradžia – 9 val. Vyks šv. Mišios už Maironį Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje. Laukiame Lietuvos moksleivių ir svečių.


Mūsų bažnyčia

Gimiau ir užaugau Prienų rajono Skriaudžių parapijoje, čia, šv. Lauryno bažnyčioje, buvau pakrikštytas, priėmiau Pirmąją Komuniją. Netoliese, kapinių kalnelyle, palaidoti tėveliai, broliai, sesės, kiti artimi giminės, taip pat – mano pirmoji mokytoja Ona Bagdonienė, man buvusi tarsi antroji mama.

Per Motinos ir Tėvo dienas, atlaidus,  kaip ir kiti, ėjome į kapines, ten degėme žvakeles, pasimeldėme už mirusius artimuosius. Po to pakviesti Šv. Lauryno bažnyčios varpų ėjome į šv. Mišias, kurias aukojo neseniai paskirtas klebonas kun. Arūnas Simonavičius. Gegužės ir birželio mėnesiai ypatingi dar ir tuo, kad jų metu giedamos Šv. Marijos Mergelės ir Jėzaus Kristaus Širdies litanijos. Jų metu dar labiau susikaupėme, kreipėme savo mintis į Viešpatį.


Ignoruojamos bažnytinės apeigos

Kasdieniai dienos darbeliai ir rūpesčiai keičia vieni kitus. Kasdienė aplinka nuteikia tolimesniems darbams ir užmojams. Ir kunigo gyvenime svarbūs dalykai – šv. Mišios, brevijoriaus skaitymas, ruošimasis pamokslams, bendravimas su žmonėmis, kambarių, kitų buitinių dalykų tvarkymas. Netikėtas susirūpinusių lankytojų klebonijoje pasirodymas nukreipia dėmesį nuo pasaulio rūpesčių ir įpareigoja nedelsiant vykti į ligoninę ar namus pas sunkiai sergantį ligonį.


Kad sugaustų didieji vargonai

Rugsėjo mėnesio sekmadieniais, 16 valandą, Kauno Arkikatedroje Bazilikoje organizuojama profesionalių menininkų akcija „Kad sugaustų didieji Katedros vargonai“. Menininkai, dalyvaujantieji šioje akcijoje be atlygio, parengė programas, kuriomis siekiama atkreipti tiek visuomenės, tiek miesto valdžios, kultūros paveldo institucijų dėmesį dėl istorinių ir pačių reikšmingiausių lietuviško paveldo didžiųjų Kauno Katedros vargonų. Restauracija, prasidėjusi daugiau nei prieš metus, jau kuris laikas nutrūkusi dėl neskiriamo finansavimo. Tuo tikslu Arkikatedroje Bazilikoje paruoštas stendas, bylojantis apie nuveiktus restauravimo darbus, paruošta skrajutė su informacija apie akciją, atidaryta vargonų restauravimo paramai skirta speciali sąskaita. Parengtose klasikinės muzikos programose skambės vokalinė, instrumentinė muzika, šimtmečiais kurta skambėti po bažnyčių skliautais.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija