2012 m. rugsėjo 7 d.    
Nr. 33
(2008)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Nutilęs Lietuvos Laisvės varpas

Pagal emigracijos rodiklius Lietuva pirmauja Europoje. Jaunimas masiškai vyksta į užsienį, o dauguma taip ir negrįžta į Tėvynę. Emigracijos padidėjimą tarp jaunų žmonių lemia ne tik ekonominės priežastys. Per ilgus okupacijos metus žodžiai Tėvynės meilė  ir patriotizmas kai kam tapo keiksmažodžiais. Patriotinis jaunimo auklėjimas, tautinės savimonės ir pilietiškumo ugdymas šiuo metu turėtų būti labai svarbus tėvų, mokyklos, visuomeninių organizacijų ir žiniasklaidos uždavinys. Jaunimas neturi jokios informacijos apie mūsų tautos ir valstybės simbolius.


Karūnuokime Vytautą Didįjį Lietuvos Karaliumi

Pagarbiai dėkoju už šį laišką, kaip atsakymą į mano straipsnį, atspausdintą laikraštyje „XXI amžius“(2012 02 17), skirtą Jūsų Ekscelencijos, Lietuvos Vyriausybės, Seimo ir visų Lietuvos piliečių dėmesiui Lietuvos istorijai ir iškiliausiai  jos asmenybei – Lietuvos Didžiajam Kunigaikščiui – Vytautui.

Jau XV amžiaus pradžioje Vytautas įgijo didelę šlovę ir galybę, būdamas 42 metų amžiaus įgijo visas tėvonijos žemes ir teises jas valdyti. Tuometinė Lietuva buvo pats didžiausias ir tvirčiausias barjeras Europoje savo kraujo ir didelių pastangų dėka sulaikęs totorių-mongolų antplūdžius į Vakarus ir kryžiuočių riterių ekspansiją į Rytus, tokiu būdu nulėmęs šių tautų ateitį ir likimą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija