2012 m. rugsėjo 7 d.    
Nr. 33
(2008)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Popiežius apie pasauliečių atsakomybę už Bažnyčią

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI maloniai
bendrauja su katalikais pasauliečiais

Laiškas Katalikų akcijos susitikimui

Artėjančių Tikėjimo metų šventimo perspektyvoje ir Naujosios evangelizacijos uždavinių kontekste svarbus yra popiežiaus Benedikto XVI priminimas apie katalikų pasauliečių atsakingą veiklą ne tik perdėtai sekuliarizuotoje visuomenėje, bet ir jų reikšmingą paskirtį pačios Bažnyčios gyvenime. Apie tai Šventasis Tėvas rašė savo sveikinimo laiške, pasiųstame rugpjūčio 22–26 dienomis Rumunijos mieste Jasuose vykusiam Katalikų akcijos VI tarptautiniam forumui, kurio tema buvo „Pasauliečių bendra atsakomybė Bažnyčioje ir visuomenėje“. Katalikų akcija, kurios koncepciją iškėlė ir XX amžiaus pirmoje pusėje teologiškai pagrindė popiežius Pijus XI, yra Vatikano pripažinta įvairius tikinčiųjų pasauliečių sąjūdžius bei organizacijas vienijanti struktūra, kurios tikslas skatinti ir derinti katalikų dalyvavimą parapijų bei bendruomenių gyvenime. Šiuose pasaulietinio apaštalavimo darbuose kartu su aktyvia religine praktika pabrėžtinai yra taikomi Bažnyčios socialinio mokymo principai ir pripažįstamas Bažnyčios hierarchų dvasinis vadovavimas.


Dievo malonės Motina

Kun. Vytenis Vaškelis

Kilusi iš karaliaus Dovydo giminės, gimusi be dėmės, kas prie Jos artės, tas Dievo šviesą lies... Dievo Sūnus pas mus iš dangaus ateidamas per Mergelę Mariją didžiai pagerbė kiekvieno žmogaus prigimtį, nes ne kokiam nors kitam Žemės padarui, bet būtent tik žmogui suteikė dieviško tapatumo savybių, kurios, tiesa, dėl pirmykščio neklusnumo Kūrėjui buvo praradusios harmonijos spindesį. Tačiau Visagalis nenusigręžė nuo žmogaus, vaikščiojančio su nuodėmių kupra, ir sumanė iš nebūties pašaukti kitokį žmogų, kuris jau nuo pat prasidėjimo momento būtų apdovanotas tokia nekaltumo palaima, kuri pranoksta kiekvieno klystančio žmogaus dorybingumą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija