2012 m. rugsėjo 7 d.    
Nr. 33
(2008)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Paminėta Laisvės diena

Albertas Griganavičius

Ginkūnų memoriale svečiai
gieda Marijos valandas

Rugpjūčio 25-ąją, Padėkos ir Vilties žygio į Šiluvą išvakarėse, Šiauliuose paminėta Laisvės diena. Kaip ir kasmet su Fatimos Dievo Motinos statula atvyko atstovai iš tarptautinės Tradicijų, šeimos ir nuosavybės (TFP) organizacijos, kuri, Lietuvai vaduojantis iš okupacijos gniaužtų, savo iniciatyva 26 Vakarų pasaulio šalyse per keturis mėnesius surinko 5,3 milijono parašų, reikalaujančių pasaulio vyriausybes Lietuvą pripažinti nepriklausoma valstybe. Tie parašai, aplaistyti juos renkant avarijoje žuvusių amerikiečio vairuotojo Fredo Porfilio ir kino studento Daryl Huango krauju, 1990 metų gruodžio pradžioje buvo nuvežti į Maskvą Michailui Gorbačiovui. Šis žygdarbis, Gineso rekordų knygoje įregistruotas kaip didžiausia žmonijos istorijoje tokio pobūdžio akcija, padėjo pamatus šiltiems ir nenutrūkstantiems Lietuvos ir TFP ryšiams.


Gyvojo Rožinio kongresas

Vlada Čirvinskienė,

Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio draugijos vadovė

Grupelė Pasvalio dekanato
maldininkių ir savanorių
Pasvalio klebonijos sode

Saulėtą liepos 28-osios rytą maldininkai iš Anykščių, Biržų,Krekenavos, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio, Utenos, Zarasų dekanatų susirinko į VIII Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio kongresą „Blogį nugalėkime gerumu“, vykusį Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Kongresas susilaukė ir svečių iš Kaišiadorių, Vilniaus, Iš viso atvyko apie 800 dalyvių. Daugiausia buvo iš Pasvalio, Panevėžio dekanatų.


Dvasinės idėjos nepradingo užmarštyje

Asta GALBUOGIENĖ

Alytuje, inicijuojant Dainavos krašto ateitininkams ir saleziečiams, susikūrė nauja iniciatyvinė darbo grupė, kuri nusprendė atgaivinti Alytaus garbės piliečio, a. a. saleziečio kunigo Prano Gavėno dvasines idėjas ir pastatyti Alytaus miesto globėjai Švč. Mergelei Marijai Krikščionių Pagalbai paminklą, įprasminantį Alytaus žmonių maldas ir lūkesčius.

Praeities atsiminimai išliko gyvi


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija