2013 m. sausio 11 d.    
Nr. 2
(2026)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Bendruomenėse

Atidarytas universalus daugiafunkcis centras

Patalpas laimino Skriaudžių
parapijos klebonas
kun. Arūnas Simonavičius

ĄŽUOLŲ BŪDA. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Universalaus daugiafunkcio centro (UDC) steigimas Ąžuolų Būdos kaime“. Projekto vertė – 776805,88 Lt, iš jų 116520,88 Lt Kazlų Rūdos savivaldybės lėšos. Vykdant projektą buvo atlikti remonto darbai, bus nupirkti baldai, sumontuota kompiuterinė ir kita įranga. Įgyvendinus projektą Ąžuolų Būdoje bus sukurta moderni, kokybiškas paslaugas teikianti švietimo ir sociokultūrinių paslaugų infrastruktūra, kuria galės naudotis įvairaus amžiaus gyventojų grupės. Ąžuolų Būdos UDC teiks formalaus ir neformalaus švietimo, savišvietos, sporto, kultūros ir kitas paslaugas. Už projekto įgyvendinimą atsakingas Ekonominės plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Liudas Valiukas.

Lapkričio 30 dieną Ąžuolų Būdoje vykusiame atidarymo renginyje apsilankė gausus svečių būrys. Sveikinimo žodį tarė ir patalpas palaimino Skriaudžių parapijos klebonas kun. Arūnas Simonavičius. Renginio organizatorius ir svečius pasveikinti atvyko Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius Valdas Kazlas, Švietimo skyriaus vedėja Beta Zaveckienė, Kazlų Rūdos „Elmos“ progimnazijos direktorė Asta Ališauskienė, Kultūros centro direktorė Žibutė Šilingienė, Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Vilija Šemetienė, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narė, Sūduvos VVG pirmininkė Reda Kneizevičienė, Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenės pirmininkas Romaldas Bliuvas. Koncertavo Ąžuolų Būdos mišrus ansamblis, žiūrovams linksmas daineles ir šokius dovanojo mažieji. Naujojo centro, kuriame įsikurs ir biblioteka, atidarymu pasidžiaugė bibliotekininkė Rita Venckūnienė.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija